ทำอย่างไร ? เมื่อหนังสือเดินทางหาย

Thai-Passport

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – ทำอย่างไร ? เมื่อหนังสือเดินทางหาย

****เมื่อไปเที่ยวหรือไปเรียนต่อต่างประเทศ  แน่นอนว่าเราต้องพกเอกสารสำคัญติดตัวไปหลายอย่าง  ซึ่งหนึ่งในเอกสารสำคัญก็คือ Passport  นั่นเอง   ที่ต้องเก็บรักษาเป็นอย่างดีระหว่างการเดินทาง  แต่หากเผลอหรือลืมไว้ที่ใดที่หนึ่งเราจึงมีข้อแนะนำดี ๆ ว่าต้องทำอย่างไรเมื่อทำ Passport หายคะ

******ในอันดับแรกให้ติดต่อกับทางการท้องถิ่น (เจ้าหน้าที่ตำรวจ) เพื่อแจ้งความว่า Passport ของเราหายไป  เพื่อลงบรรทึกประจำวันและจะได้มีใบแจ้งความ  ป้องกันบุคคลอื่่นแอบอ้างนำหนังสือเดินทางของเราไปใช้ประโยชน์ได้

–  หายภายในประเทศ

ต้องติดต่อแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจ และรับแจ้งความจากเจ้าพนักงานตำรวจ  แล้วนำหนังสือแจ้งความไปติดต่อขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่  ได้ที่กองหนังสือเดินทางที่เราสะดวก  และทำการยกเลิกหนังสือเดินทางเล่มเก่าที่หายไป

–  หายในต่างประเทศ

ต้องแจ้งความหนังสือเดินทางสูญหายต่อทางการท้องถิ่น และนำใบแจ้งความพร้อมกับเอกสารสัญชาติไทย เช่น บัตรประจำตัวประชาชน  ทะเบียนบ้าน  ไปติดต่อที่สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยที่ใกล้ที่สุด  เพื่อที่จะขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่  ทั้งนี้จะต้องผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทย

**ในกรณีที่ผู้ทำหนังสือเดินทางสูญหาย  และต้องการเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการเร่งด่วน  ซึ่งไม่สามารถรอรับหนังสือเดินทางได้  สถานทูตหรือสถานกงสุลจะออกเอกสารเดินทางฉบับพิเศษ  ให้ใช้เดินทางกลับประเทศไทยได้ครั้งเดียว  และเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยแล้ว  หนังสือเดินทางฉบับพิเศษจะหมดอายุการใช้งานทันที

ข้อแนะนำ

*******ก่อนเดินทางออกนอกประเทศน้อง ๆ ควรถ่ายเอกสารหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่าย  เลขที่หนังสือเดินทาง  ข้อมูลส่วนบุคคล  และถ่ายเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุการใช้งาน แล้ว  เก็บแยกกันกันต้นฉบับจริง   เพื่อจะได้มีสำรองไว้ในกรณีที่หายไป  และที่สำคัญควรจดที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของสถานทูต  หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่จะเดินทางไปถึง หรือเดินทางผ่านไปด้วยคะ

สถานทูตไทยลอนดอน

29 – 30 Queen’s Gate London SW7 5JB
Tel : 020-7589-2944 Ext. 5500 Fax : 020-7823-7492

อ้างอิง

IMG_4543

*****หากน้อง ๆ ท่านใดสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน สมัครเรียน สามารถมาติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการ โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

ที่อยู่ติดต่อ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่
8/4 ซอยจำปี ถนนศิริมังคลาจารย์
ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์ chiangmai@hands-on.co.th

โทร. +66 (0) 89 217 5454        

          +66 (0) 89 217 5454      

เว็บ
http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai
และ
gotostudyUK.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s