University of Bristol ให้ทุนสำหรับนักศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรีและโทประจำปี 2013

bristol_logo

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Bristol ให้ทุนสำหรับนักศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรีและโทประจำปี 2013

วันนี้เรามีข่าวทุนการศึกษามาฝากกันค่ะ

*****University of Bristol เสนอให้ทุนสำหรับนักศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรีและโทประจำปี 2013  มูลค่ารวมถึง 8,500 ปอนด์

เจ้าของทุน  University of Bristol

จำนวนทุน  ระดับชั้นละ  5  ทุน  รวมเป็น  10  ทุน

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

–  ต้องเป็นนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น

–  จะต้องได้รับการตอบรับจากทางมหาวิทยาลัยเข้าเรียนเป็นนักศึกษาเต็มเวลา  ในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทเรียบร้อยแล้ว

–  ผู้สมัครที่ได้รับทุนจากสปอนเซอร์อื่น ๆ เกิน 3,000 ปอนด์จะไม่มีสิทธิสมัครทุนนี้

–  ทุนนี้มีมูลค่ารวม 8,500 ปอนด์ โดยการให้ทุนจะให้แบ่งเป็นปีการศึกษา โดยปริญญาตรีจะแบ่งเป็น 3 ปี โดยสองปีแรกจะให้ 3,000 ปอนด์ และปีสุดท้ายให้ 2,500 ปอนด์

วิธีการสมัคร

–  ผู้สมัครจะต้องสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์  http://www.survey.bris.ac.uk/acreg/intsch13-14

–  ผู้สมัครต้องส่ง Personal Statement ไม่เกิน 350 คำ อธิบายถึงเหตุผลที่ตนควรได้รับทุนนี้

ปิดรับสมัคร  24 พฤษภาคม 2556

ประกาศผล  ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2556

อ้างอิง  http://www.bristol.ac.uk/studentfunding/financial-help/into.html

Lake.2

*****ท่านใดสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน สมัครเรียน สามารถมาติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษมากกว่า 70 แห่ง โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

8/4 ซอยจำปี ถนนศิริมังคลาจารย์
ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์ chiangmai@hands-on.co.th

โทร.             +66 (0) 89 217 5454
โทร.             +66 (053) 289 114

เว็บ

http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

http://www.facebook.com/handsonchiangmai
และ
gotostudyUK.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s