วันหยุดภาคครึ่งปีธนาคาร

Money UK

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – วันหยุดภาคครึ่งปีธนาคาร

*****ในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม นี้ เป็นวันหยุดภาคครึ่งปีของธนาคาร ซึ่งแบงค์ที่อยู่ใกล้กับสถานที่ทำวีซ่าจะปิด หากน้อง ๆ ต้องการที่จะทำวีซ่า ทางเราแนะนำว่าให้ซื้อเช็คไว้ล่วงหน้าคะ  และค่าสมัครสามารดูได้จากเอกสารวีซ่าที่สมัครกันมาคะ

*****น้อง  ๆ ที่มีความสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ สอบถามเพิ่ิมเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นางการของมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษมากกว่า 70 แห่ง  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นคะ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

8/4 ซอยจำปี ถนนศิริมังคลาจารย์
ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์ chiangmai@hands-on.co.th

โทร.             +66 (0) 89 217 5454
โทร.             +66 (053) 289 114

เว็บ

http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

http://www.facebook.com/handsonchiangmai
และ
gotostudyUK.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s