สอบสัมภาษณ์ วีซ่านักเรียน Tier 4

ukba001

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – สอบสัมภาษณ์ วีซ่านักเรียน Tier 4

*****ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคมนี้ ผู้สมัครวีซ่านักเรียนแบบ Tier 4 อาจจะมีการสัมภาษณ์สั้น ๆ เมื่อไปทำการยื่นใบสมัครที่ศูนย์รับยื่นวีซ่าค่ะ หัวข้อที่จะสัมภาษณ์คือ เหตุผลในการเดินทางมาอังกฤษค่ะ การสัมภาษณ์นี้่เรียกว่า Credibility interview (การสัมภาษณ์เพื่อดูความน่าเชื่อถือ) ซึ่งผลการสัมภาษณ์จะไปรวมกับเอกสารที่ยื่นและพิจารณาโดยเจ้าหน้าที่วีซ่า ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สามารถเรียกสัมภาษณ์เพิ่มเติมเป็นรายคนไปได้ด้วยค่ะ

*****From May 7, if you apply for a Tier 4 student visa you may have to sit a short interview when you attend the visa application centre to submit your application and biometric information.

The interview will focus on your reasons for coming to the UK; this is known as a credibility interview.

*****A report of the interview will be sent to the visa officer who will consider it alongside your visa application and supporting documents. You may be called for a further interview if the visa officer needs more information.

อ้างอิง

IMG_4345

คำสงวน
*****รายละเอียดของระเบียบ กฎ และ กฎหมายต้องถือเอาข้อมูลและรายละเอียดจากเว็บของรัฐบาลสหราชอาณาจักรที่เป็น ภาษาอังกฤษเป็นถือเป็นที่สิ้นสุด
*****ทางแฮนด์ส ออน เชียงใหม่ ไม่ได้เป็นตัวแทนในการจัดทำวีซ่าอาชีพ และความรับผิดชอบทางอาชีพของเราไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบต่อการขอวีซ่า ของบุคคลทั่วไป  เพจนี้จัดทำขึ้นเพื่อแจ้งข่าว ประชาสัมพันธ์เท่านั้น

Disclaimer
*****All details of regulations, rules, and laws are being enforced and cited only from the content of UK government website, i.e. UKBA and FCO websites, which is only in English.
Hands On Chaing Mai is NOT professional visa agency. Our professional responsibility does not include those general public, beyond our customers. This page is intended strictly for public relation and promotional.

<************************************************>

*****หากน้อง ๆ ท่านใดสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน สมัครเรียน สามารถมาติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการ โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

ที่อยู่ติดต่อ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่
8/4 ซอยจำปี ถนนศิริมังคลาจารย์
ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์ chiangmai@hands-on.co.th

โทร. +66 (0) 89 217 5454        

          +66 (0) 89 217 5454      

เว็บ
http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai
และ
gotostudyUK.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s