สอบสัมภาษณ์ วีซ่านักเรียน Tier 4

ukba001

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – สอบสัมภาษณ์ วีซ่านักเรียน Tier 4

*****ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคมนี้ ผู้สมัครวีซ่านักเรียนแบบ Tier 4 อาจจะมีการสัมภาษณ์สั้น ๆ เมื่อไปทำการยื่นใบสมัครที่ศูนย์รับยื่นวีซ่าค่ะ หัวข้อที่จะสัมภาษณ์คือ เหตุผลในการเดินทางมาอังกฤษค่ะ การสัมภาษณ์นี้่เรียกว่า Credibility interview (การสัมภาษณ์เพื่อดูความน่าเชื่อถือ) ซึ่งผลการสัมภาษณ์จะไปรวมกับเอกสารที่ยื่นและพิจารณาโดยเจ้าหน้าที่วีซ่า ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สามารถเรียกสัมภาษณ์เพิ่มเติมเป็นรายคนไปได้ด้วยค่ะ Continue reading