ธนาคารกสิกรไทย มอบทุนระดับปริญญาโท ประจำปี 2556

download

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – ธนาคารกสิกรไทย มอบทุนระดับปริญญาโท ประจำปี 2556

วันนี้เรามีข่าวทุนการศึกษาดี ๆ มาฝากกันอีกแล้วค่ะ

*****ธนาคารกสิกรไทย มีความประสงค์ให้ทุนแก่พนักงานและบุคคลทั่วไป เพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้ค่ะ

เจ้าของทุน  ธนาคารกสิกรไทย

จำนวนทุน  1  ทุน

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

–  ต้องมีสัญชาติไทย เป็นโสด อายุไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที่ 15 มีนาคม 2556 ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร

–  ต้องสำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขาวิชา

  • ผู้สมัครที่เป็นบุคคลทั่วไปต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00
  • สำหรับพนักงานกสิกรไทย หรือบริษัทของธนาคารกสิกรไทย ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.75 (กรณีพนักงานฯ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระหว่า 2.50 – 2.74 ต้องได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ธนาคารให้ทุน และเป็นมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด)

–  ผู้สมัครต้องมีผลสอบ TOEFL อย่างน้อย 213 คะแนน (Computer-based) หรือ 80 คะแนน  (Internet-based) หรือผลสอบ IELTS อย่างน้อย 6.0 ซึ่งผลสอบต้องสามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2556 มายื่นพร้อมใบสมัคร

–  ผู้สมัครต้องมีผลสอบ GMAT อย่างน้อย 550 คะแนน หรือผลสอบ GRE อย่างน้อย 1,000 คะแนนหรือเทียบเท่า สำหรับสาขาวิชา Financial Engineering ซึ่งผลสอบต้องสามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2556 มายื่นพร้อมใบสมัคร เว้นแต่ผู้สมัครได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด

–  เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับทุนของธนาคารกสิกรไทย ศึกษาต่อระดับปริญญาโทมาก่อน

–  ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นพนักงานของธนาคารกสิกรไทยหรือบริษัทของธนาคารกสิกรไทยจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด

–  ผู้ที่เคยทำงานกับธนาคารกสิกรไทยหรือบริษัทของธนาคารกสิกรไทยแต่ได้พ้นสภาพการเป็นพนักงานแล้วไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ไม่มีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขัน

การรับสมัคร  

–  ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 15 มีนาคม 2556 ที่ www.kasikornbank.com และส่งใบสมัครพร้อมเอกสาร มาที่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (งานทุนการศึกษา) บมจ.ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ

–  ผู้สมัครสามารถสมัครสอบมากกว่า 1 ทุน และจะต้องเลือกทุนเรียงตามลำดับความสนใจก่อนหลัง

–  ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนภายในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556

**ผู้ได้รับทุนไปศึกษาจะต้องติดต่อสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยด้วยตนเองโดยจะต้องเรียนวิชาเน้นหนักตามที่ธนาคารกำหนดให้ และมหาวิทยาลัยที่จะสมัครต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด หรือเห็นชอบด้วย

 อ้างอิง

IMG_4545

*****หากน้อง ๆ ท่านใดสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน สมัครเรียน สามารถมาติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ ซึ่งสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว และการสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

8/4 ซอยจำปี ถนนศิริมังคลาจารย์
ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์ chiangmai@hands-on.co.th

โทร.             +66 (0) 89 217 5454
โทร.             +66 (053) 289 114

เว็บ

http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

http://www.facebook.com/handsonchiangmai
และ
gotostudyUK.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s