ทุนการศึกษาจาก University of Sussex สำหรับปริญญาเอก

University_of_Sussex_Logo.svg

แฮนด์ ออน เชียงใหม่ – ทุนการศึกษาจาก University of Sussex สำหรับปริญญาเอก

University of Sussex มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ดังต่อไปนี้ค่ะ

*****University of Sussex ได้ประกาศให้ทุน จำนวน 50 ทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อทำวิจัย ซึ่งในระหว่างปี 2013 นี้ ทางมหาวิทยาลัย มีความต้องการที่จะสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติมาเป็นผู้รับทุนการศึกษา

จำนวนทุน 10  ทุน

มูลค่า : ทุนจะครอบคลุมค่าเล่าเรียนเป็นเวลา 3 ปี, ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ประมาณ 13,500 ปอด์น/ปี และค่าทำวิจัย

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

–  ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่ต้องการทำวิจัยที่อยู่ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ (Global Transformations, Security and Social Justice, Digital and Social Media, Environment and Health, Mind and Brain, and Culture and Heritage)

–  ต้องเป็นนักศึกษาต่างชาติ

–  ต้องเป็นผู้ที่จะเริ่มเรียนในประเทศอังกฤษ ในเดือน กันยายน 2556 นี้

–  สำหรับสาขา ศิลปะ, มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์นั้น ผู้สมัครควรจะเป็นผู้ที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งในระดับปริญญาตรี และจบการศึกษาระดับปริญญาโท

–  สำหรับสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้สมัครควรจะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือเทียบเท่าระดับปริญญาตรี และจบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือมีคุณสมบัติที่เทียบเท่า

–  ผู้สมัครจะต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL หรือ IELTS)ในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนด

** ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่สมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในสาขาวิชา วิจัยและได้รับการตอบรับ (แบบมีเงื่อนไขหรือไม่มีก็ได้)

หมดเขตรับสมัคร 31 มีนาคม 2556

อ้างอิง  http://www.sussex.ac.uk/study/funding/pgr2013/view/165

*******************************************

*****หากน้องๆ ท่านใดสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน สมัครเรียน สามารถมาติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว และสมัครเรียนได้ที่นี่เลยค่ะ โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้นค่ะ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

8/4 ซอยจำปี ถนนศิริมังคลาจารย์
ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์ chiangmai@hands-on.co.th

โทร.             +66 (0) 89 217 5454
โทร.             +66 (053) 289 114

เว็บ

http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

http://www.facebook.com/handsonchiangmai
และ
gotostudyUK.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s