Oxford Brookes University มอบทุนการศึกษาจากจำนวน 1,000 – 2,000 ปอนด์

oxford

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ –  Oxford Brookes University มอบทุนการศึกษาจากจำนวน 1,000 – 2,000 ปอนด์

***************************

เพิ่มเติมนิดหนึ่งครับ คือ ตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยได้เพิ่งเปิดตัวไมโครไซท์ที่เป็นภาษาไทยครับ ออกไปในสวยงาม และมีเนื่อหาที่น่าสนใจแปลมาให้อ่านกันครับ ลองแวะไปดูกันได้ที่

http://www.oxfordbrookesthailand.com/

***************************

Oxford Brookes University มอบทุนการศึกษามูลค่า 1,000 – 2,000 ปอนด์  แก่นักศึกษาต่างชาติ เพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในหลากหลายสาขาวิชาด้วยกันค่ะ ที่สำคัญคือ ผู้ที่สนใจสมัครขอทุน จะต้องสมัครเรียนก่อน และมหาวิทยาลัยตอบรับแล้วเท่านั้น จึงจะสมัครทุนได้ค่ะ  โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามลิงค์ด้านล่างค่ะ

เจ้าของทุน  Oxford Brookes University

John Henry Brookes Scholarship 2013

1). ระดับปริญญาตรี

จำนวนทุน  ไม่ระบุ

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

–  ต้องเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 1 ในเดือนกันยายน 2556

–  ต้องได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด บรุ๊ค เรียบร้อยแล้ว (conditional or unconditional)

–  ต้องเป็นผู้ที่มีสถานะเป็นนักศึกษาต่างชาติ

** หากมีพี่น้อง หรือคนในครอบครัวเดียวกัน กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัย ออกซ์ฟอรฺด บรุ๊ค ในเวลาเดียวกัน 2 คนขึ้นไป ทางมหาวิทยาลัยจะลดค่าเล่าเรียน 10% ให้สมาชิกในครอบครัวแต่ละคน

ปิดรับสมัคร  30 มิถุนายน 2556

อ้างอิง  http://www.brookes.ac.uk/studying-at-brookes/finance/undergraduate-finance—international-students/financial-help-for-undergraduate-international-students-from-outside-the-eu/

2). ระดับปริญญาโท

คณะบริหารธุรกิจ

จำนวนทุน  6 – 8 ทุน

มูลค่าทุน  1,000 – 2,000 ปอนด์

–  สำหรับนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ  และการบริหารจัดการธุรกิจบริการ

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

จำนวนทุน  6 – 8 ทุน

มูลค่าทุน  1,000 – 2,000 ปอนด์

–  สาขาชีววิทยา  และวิทยาศาสตร์แพทย์

–  สาขาคลินิกสุขภาพ

–  สาขาจิตวิทยา การบริการสังคม และสาธารณสุข

–  สาขาการกีฬา  และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนทุน  5 ทุน

มูลค่าทุน  1,500 – 2,000 ปอนด์

–  สาขาศึกษาศาสตร์ปฐมวัย

–  สาขา ภาษาอังกฤษ หรือ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ หรือ ยุโรปศึกษา

–  สาขาประวัติศาสตร์ หรือ ประวัติศาสตร์การแพทย์

–  สาขากฎหมายระหว่างประเทศ (กฎหมายเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  หรือกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ  หรือกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ หรือกฎหมายระหว่างประเทศเน้นด้านองค์กรการค้าโลก หรือกฎหมายมหาชนระหว่างประเทศ หรือสาขากฎหมายระหว่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)

–  สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (โดยเลือกเรียน MA ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ/ เศรษฐศาสตร์การเมืองโลก/ สิ่งแวดล้อม/ ความมั่นคง หรือ MSc การบริหารและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือ MA กฎหมายระหว่างประเทศและความสัมันธ์รหว่างประเทศ หรือ MSc การอนุรักษ์สัตว์และสิ่งแวดล้อม)

** ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด บรุ๊คส์ และมีกำหนดการที่จะเริ่มภาคการศึกษาในเดือนกันยายน 2556 นี้

ปิดรับสมัคร  วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556

อ้างอิง  http://www.brookes.ac.uk/studying-at-brookes/finance/postgraduate-finance—international-students/funding-options-for-postgraduate-international-students/

*********************************

*****หากน้อง ๆ ท่านใดสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน สมัครเรียน สามารถมาติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการ  โดยสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว และสมัครเรียนได้ที่นี่เลยค่ะ โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้นค่ะ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

8/4 ซอยจำปี ถนนศิริมังคลาจารย์
ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์ chiangmai@hands-on.co.th

โทร.             +66 (0) 89 217 5454
โทร.             +66 (053) 289 114

เว็บ

http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

http://www.facebook.com/handsonchiangmai
และ
gotostudyUK.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s