คอร์สที่ปิดรับสมัครแล้ว (ล่าสุด 28 มีนาคม 2013)

Bank - London

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – คอร์สที่ปิดรับสมัครแล้ว <ล่าสุด 28 มีนาคม 2013>

อ้างอิง : ข้อมูลจากอีเมล์ได้รับจากทางมหาวิทยาลัย

******* ที่ปิดเพิ่มจะเน้นเป็นสีแดง

As a result of high demand and the approaching end, some UK universities have decided to close to new applications for the courses below:

University of Leeds

หลักสูตรหลาย ๆ อันด้านการเงินจะปิดรับสมัครวันที่ 25 มีนาคม 2013

Many master courses in Finance subjects will close for application on 25 March 2013. Now they are still open for application.

MSc Accounting and Finance

MSc Actuarial Finance

MSc Banking and International Finance

MSc Economics and Finance

MSc Finance and Investment 

MSc Financial Mathematics

MSc Financial Risk Management

MSc Law and Finance

University of Leicester

หลักสูตรดังกล่าว จะปิดรับสมัครวันที่ 22 มีนาคม 2013

Globalization and Communications MA

Mass Communications MA

Media and Advertising MA

Media and Communication Research MSc

Media and Public Relations MA

New Media and Society MA

University of Exeter

หลักสูตรดังกล่าว จะปิดรับสมัครวันที่ 28 มีนาคม 2013

MSc Accounting and Finance

MSc Marketing

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

– ผลการเรียน (Transcript)
– ประกาศนิยบัตร หรือ ใบรับรองว่าสำเร็จการศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ (Certificate)
– ผลภาษาอังกฤษ (IELTS หรือ iBT TOEFL หรือ Pearson)
– จดหมายรับรองจากอาจารย์ 2 ฉบับ (2 Reference Letters)
– CV หรือ Resume
– Statement of Purpose ประมาณ 1 หน้า เอ4
– หนังสือเดินทาง (Passport Page)

IMG_1402

 

IMG_1712

*****หากน้องๆ ท่านใดสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน สมัครเรียน สามารถมาติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว และสมัครเรียนได้ที่นี่เลยค่ะ โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

ที่อยู่ติดต่อ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่
8/4 ซอยจำปี ถนนศิริมังคลาจารย์
ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์ chiangmai@hands-on.co.th

โทร.   +66 (0) 89 217 5454

เว็บ
http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai
และ
gotostudyUK.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s