Birkbeck, University of London มอบทุนการศึกษาสำหรับปริญญาโท

Birkbeck Logo Colour

แฮนด์ส ออน  เชียงใหม่ – Birkbeck, University of London มอบทุนการศึกษาสำหรับปริญญาโท

*****วันนี้มีข่าวทุนการศึกษามาฝากกันค่ะ

Birkbeck, University of London ให้ทุนนักศึกษาไทยและเวียดนาม  ระดับปริญญาโทไม่จำกัดจำนวน!

เจ้าของทุน  Birkbeck, University of London

จำนวนทุน  ไม่จำกัดจำนวน

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

–  ต้องเป็นผู้ที่จะเริ่มเรียนปริญญาโทที่ Birkbeck, University of London ในเดือนกันยายน 2556 นี้

–  สำหรับประเทศไทย : จะต้องมีสัญชาติไทยและจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองด้วยผลการเรียน 3.3 ขึ้นไป

–  ผู้สมัครจะต้องตอบรับ เมื่อได้รับ offer จากมหาวิทยาลัยให้เข้าศึกษาภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2556

–  ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนอื่น ๆ อยู่

** ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้จะได้รับการพิจารณาโดยอัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องมีเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อสมัคร

ปิดรับสมัคร 30 สิงหาคม 2556

เกี่ยวกับ  Birkbeck, University of London

*****Birkbeck, University of London เป็นหนึ่งในวิทยาลัยและสถาบันเป็นเป็นสมาชิก รวมกันเรียกว่า มหาวิทยาลัยลอนดอน  Birkbeck ก่อตั้งในปี 1823 โดย Dr. George Birkbeck และผู้สนับสนุนกว่า 2,000 คน เป็นสถาบันการศึกษาทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล และเป็นสถาบันการศึกษาสำหรับคนที่ทำงานแล้ว หลังจากเปิดได้ 8 ปี ก็เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาแห่งแรก ๆ ที่ รับผู้หญิงเข้าศึกษา หลังจากนั้นก็มีการขยายสาขาวิชาไปทั้งทางวิทยาศาสตร๋สาขาต่าง ๆ การแพทย์ พยาบาล สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ในปี 1920  Birkbeck เข้าเป็นสมาชิกของมหาวิทยาลัยลอนดอน Birkbeck เป็นวิทยาลัยเดียวที่มุ่งจัดการศึกษาสำหรับคนที่ทำงานแล้ว การเรียนการสอนทั้งหมดจะมีเฉพาะหลัง 5 โมงเย็นไปแล้วเท่านั้น

อ้างอิงhttp://www.bbk.ac.uk/prospective/international/fees-money-and-scholarships/scholarships-and-loans/international-office-merit-scholarships

Birkbeck, University of London

Birkbeck

*****หากน้องๆ ท่านใดสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน สมัครเรียน สามารถมาติดต่อได้เลยที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว และสมัครเรียนได้ที่นี่เลยค่ะ โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้นค่ะ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

8/4 ซอยจำปี ถนนศิริมังคลาจารย์
ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์ chiangmai@hands-on.co.th

โทร.             +66 (0) 89 217 5454
โทร.             +66 (053) 289 114

เว็บ

http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

http://www.facebook.com/handsonchiangmai
และ
gotostudyUK.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s