ทุนการศึกษาจาก University of Westminster ปริญญาโทและปริญญาเอก

University of Westminster มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ดังต่อไปนี้ค่ะ

1. Westminster Tourism Management MA Scholarship

*****มหาวิทยาลัยเวสต์มินสเตอร์มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาจากประเทศที่กำลังพัฒนา  เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสาขาการจัดการการท่องเที่ยว (MA Tourism Management)

*****ข้อมูลสาขาการจัดการการท่องเที่ยว : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้น  เป็นหนึ่งในสาขาที่กำลังเจริญเติบโตไปอย่างรวดเร็ว  ดังนั้นสาขาการจัดการการท่องเที่ยวของมหาวิทยาลัยเวสต์มินสเตอร์  จึงได้มีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาอยู่ต่อเนื่อง เพื่อให้ทันกับความก้าวหน้าของอุตสาหรกรรมในด้านนี้  สาขาการจัดการการท่องเที่ยวของมหาวิทยาลัยเวสต์มินสเตอร์  จะมีการเรียนการสอนโดยเน้นไปที่การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศที่กำลังพัฒนาของนักศึกษาเอง

มูลค่า : ทุนนี้จะครอบคลุมตั้งแต่ค่าเครื่องบิน ค่าเทอม ค่าที่อยู่อาศัย และค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ

จำนวนทุน  ไม่ระบุ

** น้อง ๆ ที่สนใจจะต้องสมัครเรียนก่อน เมื่อมหาวิทยาลัยตอบรับแล้ว จึงจะยื่นสมัครทุนได้ค่ะ

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 31 พฤษภาคม 2556

อ้างอิง  http://www.westminster.ac.uk/study/prospective-students/fees-and-funding/funding-for-students-starting-from-201213/scholarships/postgraduate/ma-tourism-management-scholarship

2. Westminster International Business Scholarship

*****มหาวิทยาลัยเวสต์มินสเตอร์มอบทุนการศึกษา ให้นักศึกษาต่างชาติ เพื่อศึกษาสาขาธุรกิจระหว่างประเทศระดับปริญญาตรี

มูลค่า : 2,000 ปอนด์/ปี

จำนวนทุน  ไม่ระบุ

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

–  ผู้สมัครต้องเป็นผู้ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเวสต์มินสเตอร์

–  ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาต่างชาติ

** ผู้ที่สนใจจะสมัคร จะต้องสมัครเรียนก่อน และได้จดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วเท่านั้น จึงจะยื่นสมัครทุนได้ค่ะ

หมดเขตรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2556

อ้างอิง  http://www.westminster.ac.uk/study/prospective-students/fees-and-funding/funding-for-students-starting-from-201213/scholarships/undergraduate/ehwlc-international-business

Westminster

*****หากน้องๆ ท่านใดสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน สมัครเรียน สามารถมาติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว และสมัครเรียนได้ที่นี่เลยค่ะ โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้นค่ะ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

8/4 ซอยจำปี ถนนศิริมังคลาจารย์
ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์ chiangmai@hands-on.co.th

โทร.             +66 (0) 89 217 5454
โทร.             +66 (053) 289 114

เว็บ

http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

http://www.facebook.com/handsonchiangmai
และ
gotostudyUK.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s