Goldsmiths, University of London มอบทุนระดับปริญญาโท

Goldsmiths 162

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Goldsmiths, University of London มอบทุนระดับปริญญาโท

วันนี้มีข่าวทุนการศึกษามาฝากกันค่ะ

****ฌฟGoldsmiths, University of London  แจกทุน สำหรับศึกษาต่อระดับปริญญาโท  ตั้งแต่ 5,000 ปอนด์  ไปจนถึงครอบคลุมค่าเล่าเรียนทั้งหมด สำหรับ 1 ปีการศึกษา สำหรับทุกสาขาที่วิทยาลัยเปิดสอน Continue reading

Birkbeck, University of London มอบทุนการศึกษาสำหรับปริญญาโท

Birkbeck Logo Colour

แฮนด์ส ออน  เชียงใหม่ – Birkbeck, University of London มอบทุนการศึกษาสำหรับปริญญาโท

*****วันนี้มีข่าวทุนการศึกษามาฝากกันค่ะ

Birkbeck, University of London ให้ทุนนักศึกษาไทยและเวียดนาม  ระดับปริญญาโทไม่จำกัดจำนวน! Continue reading

ทุนการศึกษาจาก University of Westminster ปริญญาโทและปริญญาเอก

University of Westminster มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ดังต่อไปนี้ค่ะ

1. Westminster Tourism Management MA Scholarship

*****มหาวิทยาลัยเวสต์มินสเตอร์มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาจากประเทศที่กำลังพัฒนา  เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสาขาการจัดการการท่องเที่ยว (MA Tourism Management) Continue reading