รวมทุนปริญญาโทด้านกฎหมาย LLM ประเทศอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2013

Man_Magistrate

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – รวมทุนปริญญาโทด้านกฎหมาย LLM ประเทศอังกฤษ ประจำปีการศึกษา  2556 – 2557 (2013 – 2014)

*****ในปีการศึกษาที่จะถึงนี้ มีหลายมหาวิทยาลัยในอังกฤษ  ประกาศมอบทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้านกฏหมาย หลักสูตร 1 ปี ซึ่งมีมูลค่าแตกต่างกัน ตั้งแต่ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน และทุนครอบคลุมค่าเล่าเรียนทั้งหมด โดย Hands On สำนักงานเชียงใหม่ จะนำมาอัพเดทเรื่อยๆ ค่ะ

1

Queen Mary, University of London

จำนวน  12  ทุน

มูลค่า  ให้เฉพาะค่าเล่าเรียน จะไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

หมดเขตรับสมัครทุน  วันพุธที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 18:00 น.

Link: https://handsonchiangmai.wordpress.com/2013/01/17/qmul-llm-2013/

1

Queen Mary, University of London

จำนวน  3  ทุน

มูลค่า  ทุนละ 50% ของค่าเทอม

หมดเขตรับสมัครทุน  3  มิถุนายน 2556

Link: http://www.law.qmul.ac.uk/postgraduate/funding/llmlaweconomicsbursary/index.html

BHAM_logo_sq

*

 University of Birmingham

*จำนวน  ไม่ระบุ

*มูลค่า  สูงสุด 5,000 ปอนด์ (ประมาณ 250,000 บาท)

*หมดเขตรับสมัครทุน  วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2556

*Link: https://handsonchiangmai.wordpress.com/2013/01/14/scholarships-birmingham-2013/

                                               **University of Exeter

exeter_logo**จำนวน  6  ทุน

**มูลค่า  5,000 ปอนด์

**หมดเขตรับสมัครทุน  31 พฤษภาคม 2556 เวลา 24.00 น.

                                                                             Link:  https://handsonchiangmai.wordpress.com/2013/04/02/exeterllmfunding2013/

******************************             ****  **   University of Liverpool

university of Liverpool Logo

**จำนวน  2  ทุน

**มูลค่า  ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมถึงเงินสดจำนวน 5,000 ปอนด์

*********************************       ***   ***   หมดเขตรับสมัครทุน  1 กรกฎาคม 2013

                                                                             Link: https://handsonchiangmai.wordpress.com/2013/04/01/liverpool_llm_funding_2013/

LE_Logo

***University of Leicester

***จำนวนทุน  ไม่ระบุุ

******************************************มูลค่าทุน  2,000 ปอนด์

******************************************หมดเขตรับสมัครทุน   31  สิงหาคม   2556

Link: http://www2.le.ac.uk/departments/law/postgraduate/llm-taught/fees-and-funding

glasgow uni logo

University of Glasgow

จำนวนทุน  2  ทุน

มูลค่าทุน  13,590 ปอนด์

*****************************************หมดเขตรับสมัครทุน  31 พฤษภาคม 2013

Link:  http://www.gla.ac.uk/colleges/socialsciences/studentfundingopportunities/postgraduateresearch/#d.en.190782

leicester

University of Leicester

จำนวน  ไม่ระบุ

มูลค่า  1,500 หรือ 2,000 ปอนด์ สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียน 3.25 ขึ้นไป

หมดเขตรับสมัครทุน  31 สิงหาคม 2013

Link : http://www2.le.ac.uk/departments/law/postgraduate/llm-taught/fees-and-funding 

*****หากน้อง ๆ ท่านใดสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน สมัครเรียน สามารถมาติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

8/4 ซอยจำปี ถนนศิริมังคลาจารย์
ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์ chiangmai@hands-on.co.th

โทร.             +66 (0) 89 217 5454
โทร.             +66 (053) 289 114

เว็บ

http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

http://www.facebook.com/handsonchiangmai
และ
gotostudyUK.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s