ทุนการศึกษาจาก University of Edinburgh สำหรับปริญญาโท

edinburgh-logo

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ –  ทุนการศึกษาจาก University of Edinburgh สำหรับปริญญาโท

University of Edinburgh ให้ทุนนักศึกษาปริญญาโท  เพื่อการศึกษาในส่วนของศุนย์การศึกษานวัตกรรมคาร์บอน ในปีการศึกษา 2013-2014 ทุนที่่จะให้มีมูลค่าสูงสุดถึง £8,000 ต่อภาคการศึกษา ซึ่งหากศึกษาร่วมกับภาควิชา Finance คือ MSc Carbon Finance จะได้รับทุนการศึกษาสูงถึง £16,000 Continue reading