ข่าวทุนการศึกษาปริญญาโท – ทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


OHEC

ทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันนี้มีข่าวทุนการศึกษามาฝากครับ

เป็นทุนการศึกษาแบบผูกพัน คือ ต้องกลับมาใช้ทุนกับต้นสังกัดที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดของ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาครับ คือต้องกลับมาสอนนั้นเองครับ ห้วงเวลาใช้ทุนก็คือ สองเท่า ของเวลาที่ไป สมมติว่าไปเรียนปริญญาโท หนึ่งปี เวลาที่ใช้ทุนก็เป็นอย่างน้อย สองปี ครับ ประมาณนั้น  ลองไปดูข้อมูลกันครับ

ในแง่สาขาวิชาแล้วก็มีทุกด้านของสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ยกเว้น บริหารธุรกิจ และการเงิน

ชื่อทุน    ทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

เจ้าของทุน    สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ) กระทรวงศึกษาธิการ

จำนวนทุน    141 ทุน แบ่งเป็นทางมนุษยศาสตร์ 55 ทุน สังคมศาสตร์  58 ทุน  สถาปัตยกรรมศาสตร์ 9 ทุน และ อื่น ๆ อีก 24 ทุน รวมกันทั้งระดับปริญญาโท และเอก

เงื่อนไข และ คุณสมบัติ
– อายุไม่เกิน 40 – 45 ปี
– เกรดระดับปริญญาตรีอย่างน้อย 3.25 และ/หรือ ปริญญาโท 3.50
– IELTS 6.0 – 6.5, IBT 61 – 80 และผ่านเกณฑ์ที่สถาบันที่จะเข้าเรียนกำหนด
– ไม่เคยรับทุนนี้มาก่อน
*** โปรดดูรายละเอียดเฉพาะ ของแต่ละสาขาในประกาศ ด้านบนเป็นคุณสมบัติพื้นฐานเท่านั้น

หลังจากสมัครผ่านและจะมีการสอบรวม และสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกอีกครั้ง

ปิดรับสมัคร   วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556

ข้อมูลเพิ่มเติม   โปรดดูตามลิงค์อ้างอิง และ ส่วนข้อมูลทั่วไปดูได้จาก สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

อ้างอิง

http://202.44.139.20/newspaper/anc_doc/20130104165306.PDF

www.mua.go.th

www.nida.ac.th/mua_scholarship 2013

สาขา

จำนวนทุน

1.  กลุ่มสาขาวิชาด้านมนุษยศาสตร์

    1.1  สาขาวิชาพื้นฐานที่จำเป็น

    1.2  สาขาวิชาด้านภาษาและวรรณกรรม

2.  กลุ่มสาขาวิชาด้านสังคมศาสตร์

     2.1  เศรษฐศาสตร์

     2.2  รัฐศาสตร์

     2.3 รัฐประศาสนศาสตร์

     2.4 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

     2.5  นิติศาสตร์ กฎหมาย

3.  กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมศาสตร์

     3.1  กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์

     3.2  กลุ่มศิลปกรรมศาสตร์

4.  กลุ่มสาขาวิชาอื่น ๆ ที่คณะอนุกรรมการบริหารโครงการฯ จะพิจจารณาเป็นรายสาขาวิชา

     4.1  ความต้องการพิเศษเฉพาะกิจ

55

23

32

58

16

8

13

12

9

9

3

6

24

17737_552000015544001

************************************************************************

หากน้องๆ ท่านใดสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน สมัครเรียน สามารถมาติดต่อได้เลยที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว และสมัครเรียนได้ที่นี่เลยค่ะ โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้นค่ะ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

8/4 ซอยจำปี ถนนศิริมังคลาจารย์
ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์ chiangmai@hands-on.co.th

โทร.             +66 (0) 89 217 5454
โทร.             +66 (053) 289 114

เว็บ

http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

https://handsonchiangmai.wordpress.com/

http://www.facebook.com/handsonchiangmai
และ
gotostudyUK.com 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s