วันหยุดของสถานทูตอังกฤษ และส่วนงานวีซ่าประจำเดือนธันวาคม 2555

Hands On – Chiang Mai วันหยุดของสถานทูตอังกฤษ และส่วนงานวีซ่าประจำเดือน 2555

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า VFS ในกรุงเทพฯ จะปิดในวันหยุดราชการประจำเดือนธันวาคม 2555  ดังต่อไปนี้ Continue reading