สำนักงานหนังสือเดินทาง (ชั่วคราว) เชียงราย เปิดให้บริการแล้ว

แก้ไข 04 กพ 2560 สำหรับ ข้อมูลล่าสุดของสำนักงานหนังสือเดินทาง (ชั่วคราว) เชียงราย เชิญที่ ลิงค์นี้ เลยครับ

สำนักงานหนังสือเดินทาง (ชั่วคราว) เชียงราย เปิดให้บริการแล้ว

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศได้เปิดสำนักงานหนังสือเดินทาง (ชั่วคราว) เชียงราย ซึ่งเป็นสำนักงานหนังสือเดินทาง (ชั่วคราว) แห่งที่ ๑๓ ในส่วนภูมิภาค โดยสำนักงานดังกล่าวจะเริ่มให้บริการรับคำร้องทำหนังสือเดินทางตั้งแต่วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โดยใช้พื้นที่อาคารนันทนาการในศูนย์บูรณาการเรียนรู้และนันทนาการ (สนามกีฬา) เป็นที่ทำการชั่วคราว Continue reading

ทุนการศึกษาจาก Bradford University สำหรับนักศึกษาจากประเทศไทย มกราคม 2556

ทุนการศึกษาจาก Bradford University School of Management สำหรับนักศึกษาจากประเทศไทย 

Bradford University School of Management มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาปริญญาโท นานาชาติที่จะเข้าศึกษาด้านบริหารธุรกิจ และนักศึกษาจากประเทศไทย ที่สมัครและได้รับเข้าเรียนในหลักสูดรที่เริ่มเรียนเดือนมกราคม 2013 เหล่านี้ Continue reading

ข่าววีซ่า – UKBA ขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่า 08 ตุลาคม 2012

UKBA Logo

แฮนด์ส ออน เชียงใหม – ข่าววีซ่า – UKBA ขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่า 08 ตุลาคม 2012

เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม ที่ผ่านมา ทาง UKBA ประกาศขื้นค่าธรรมเนียมวีซ่าประเภทต่าง ๆ ครับ เป็นการปรับอัตราอ้างอิงจาก 50 บาทต่อ 1 ปอนด์สเตอร์ลิง เป็น 52 บาทครับ ไม่ได้เป็นการปรับขึ้นจริง การปรับนี้ส่งผลค่าธรรมเนียมทุกประเภทเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 4 ครับ Continue reading

สัมภาษณ์ตรงกับเจ้าหน้าที่จาก De Montfort University ที่สำนักงานแฮนด์ส ออน เชียงใหม่

สัมภาษณ์ตรงกับเจ้าหน้าที่จาก De Montfort University ที่สำนักงานแฮนด์ส ออน เชียงใหม่

เจ้าหน้าที่จาก  De Montfort University เมืองเลสเตอร์ (Leicester) ประเทศอังกฤษ จะมาเยี่ยมสำนักงานแฮนด์ส ออน เชียงใหม่ เพื่อให้ข้อมูล และสัมภาษณ์ตรงแก่ผู้ที่สนใจศึกษาต่อที่ De Montfort University  น้องๆ ชาวเชียงใหม่หรือภาคเหนือที่สนใจ สามารถนัดเวลาสัมภาษณ์ตรงได้ โดยจะมีพี่ๆ ที่ออฟฟิศคอยอำนวยความสะดวก Continue reading