กต. ประกาศเพิกถอนปริญญาโทกฎหมายจากรายชื่อ

กต. ประกาศเพิกถอนปริญญาโทกฎหมายของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

ในการประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม

๒๕๕๕ เพิกถอนการรับรองหลักสูตรปริญญาโททางกฎหมายของ La Trobe University ประเทศออสเตรเลีย

ผลจากมตินี้ทำให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกในแบบวิธีพิเศษไม่สามารถใช้ปริญญานี้สมัครได้

โปรดดูรายละเอียดทั้งหมดได้จาก

ประกาศทั้งฉบับ

เว็บหน่วยงาน  http://www.ojc.coj.go.th/

รายชื่อรวมมหาวิทยาลัยที่ผู้สมัครสอบสำเร็จการศึกษาและได้รับการเห็นชอบแล้ว

ทั้งนี้ยังไม่มีสถาบันใดจากสหราชอาณาจักรที่ถูกเพิกถอน

Court of Justice Judge Committee convenes its 17th meeting of this year and have a resolution to revoke LLM Degree from La Trobe University, Australia, from its approved degree list according to article 28 (2) (B) of Judiciary Personnel Regulation Act BE 2543 (2000 AD).

Up till now, there is no British university being removed from the list.

ที่ Hands On Chiang Mai เรามีที่ปรึกษาทางด้านการเรียนต่อกฎหมายทีมีประสบการณ์สูง

หากน้องๆ ท่านใดสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน สมัครเรียน สามารถมาติดต่อได้เลยที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการ โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว และสมัครเรียนได้ที่นี่เลยค่ะ โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

8/4 ซอยจำปี ถนนศิริมังคลาจารย์
ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์ chiangmai@hands-on.co.th

โทร.             +66 (0) 89 217 5454
โทร.             +66 (053) 289 114

เว็บ

http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

http://www.facebook.com/handsonchiangmai
และ
gotostudyUK.com

Old Bailey, London (Lady Justice)

Old Bailey, London (Lady Justice)

Old Bailey, London

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s