ข่าววีซ่า – UKBA เปลี่ยนกฎเรื่องการสมัครต่อวีซ่า 29 มิถุนายน 2012

UKBA Logo

แฮนด์ส ออน เชียงใหม – ข่าววีซ่า – UKBA เปลี่ยนกฎเรื่องการสมัครต่อวีซ่า 29 มิถุนายน 2012

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายนที่ผ่านมา ทาง UKBA ประกาศเพิ่มเติมเรื่อง ผู้ถือวีซ่าประเภทต่าง ๆ ที่อยู่เกินกำหนด (overstay) กว่า 28 วัน ใบสมัครต่อวีซ่าจะถูกปฎิเสธ  การเปลี่ยนกฎครั้งนี้จะมีผลบังคับใช้กับผู้สมัครวีซ่าประเภทต่าง ๆ ดังนี่

  • Points-based systerm ทุกประเภท
  • วีซ่านักเรียนและทำงานทุกประเภท
  • ท่องเที่ยวทุกประเภท
  • และ อื่น ๆ อีก 3 ประเภท

โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2012 นี้เป็นต้นไป

อ้างอิง
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/newsarticles/2012/june/53-overstayers

สอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อ

Visa Application Centre

Regent House 2nd Floor
183 Rajdamri Road Lumpini
Bangkok 10330

Telephone: +66 2-800-8050.

Email: info.ukth@vfshelpline.com

**************************************************************************************************

คำสงวน
รายละเอียดของระเบียบ กฎ และ กฎหมายต้องถือเอาข้อมูลและรายละเอียดจากเว็บของรัฐบาลสหราชอาณาจักรที่เป็น ภาษาอังกฤษเป็นถือเป็นที่สิ้นสุด
ทางแฮนด์ส ออน เชียงใหม่ ไม่ได้เป็นตัวแทนในการจัดทำวีซ่าอาชีพ และความรับผิดชอบทางอาชีพของเราไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบต่อการขอวีซ่า ของบุคคลทั่วไป  เพจนี้จัดทำขึ้นเพื่อแจ้งข่าว ประชาสัมพันธ์เท่านั้น

Disclaimer
All details of regulations, rules, and laws are being enforced and cited only from the content of UK government website, i.e. UKBA and FCO websites, which is only in English.
Hands On Chaing Mai is NOT professional visa agency. Our professional responsibility does not include those general public, beyond our customers. This page is intended strictly for public relation and promotional.

**************************************************************************************************

หากน้องๆ ท่านใดสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน สมัครเรียน สามารถมาติดต่อได้เลยที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการ โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว และสมัครเรียนได้ที่นี่เลยค่ะ โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

8/4 ซอยจำปี ถนนศิริมังคลาจารย์
ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์            chiangmai@hands-on.co.th

โทร.             +66 (0) 89 217 5454
โทร.             +66 (053) 289 114

เว็บ

http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

http://www.facebook.com/handsonchiangmai

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s