ประกาศวันหยุด แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ ประจำเดือนเมษายน 2555

แฮนด์ส ออน สำนักงานเชียงใหม่ ประกาศวันหยุดทำการในเดือนเมษายน 2555 ดังนี้ค่ะ

วันที่ 6 – 9 เมษายน (เทศกาลอีสเตอร์ มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรหยุดทำการในช่วงนี้)

วันที่ 13 – 16 เมษายน (วันสงกรานต์)

หากท่านใดต้องการติดต่อสำนักงานในช่วงวันหยุด สามารถนัดหมายล่วงหน้าทางโทรศัพท์หรืออีเมลล์ได้ค่ะ

โทร 089 217 5454

อีเมลล์ chiangmai@hands-on.co.th

*เวลาทำการปกติคือ จันทร์ถึงศุกร์ 10:00 – 18:00 น. และวันเสาร์ 10:00 – 16:00 น.

London Bigben

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s