บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี 2555 จำนวน 2 ทุน

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท  ประจำปี 2555 จำนวน 2 ทุน ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อศึกษาในประเทศ และต่างประเทศ ในสาขาวิชา และสถาบันการศึกษาที่ระบุ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเว็บไซต์)ได้แก่

ในประเทศ

– ปริญญาโทภายในประเทศ (ภาคภาษาไทย)

สาขาวิชาการประกันภัย สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

– ปริญญาโทภายในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ)

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหาร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงิน

ต่างประเทศ

คณิตศาสตร์ประกันภัย สาขาวิชาบริหารความเสี่ยง สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน (Actuarial Science, Insurance Studies, Risk Management, Management (Business), and Finance (Accounting, Investment) )

สถาบันการศึกษาที่พิจารณาให้ทุน

Top 100 of World’s Best Universities by U.S. News ดูอันดับมหาวิทยาลัยทั้งหมด ที่นี่

The World University Rankings by Times higher education

สำหรับสถานศึกษาในสหราชอาณาจักรที่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด (Top 100) ได้แก่
Cambridge
Oxford
Imperial College London
Edinburgh*
King’s College
Manchester*
Bristol*
Warwick
Glasgow*
Birmingham*
Sheffield*
Nottingham*
Southampton*
Leeds*
Durham*

York
St. Andrew

* มหาวิทยาลัยที่ Hands On เป็นตัวแทน

มหาวิทยาลัยที่มีสาขาที่กำหนด (ที่ Hands On เป็นตัวแทน )

Actuarial Sciences – Southampton, Nottingham, Edinburgh
Risk Management – Edinburgh, Manchester, Glasgow, Nottingham, Southampton, Leeds, and Durham

สำหรับสาขา Management (Business) and Finance (Accounting, Investment) มีเปิดสอนทุกมหาวิทยาลัยข้างต้นค่ะ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. โสด อายุไม่เกิน 30 ปี

2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาในสาขาวิชาและสถานศึกษาที่กำหนด (เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.0)

3. ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ (ดูรายละเอียดในเว็บไซต์)

* ต้องกลับมาชดใช้ทุนโดยปฏิบัติงานให้แก่บริษัทตามเวลาที่กำหนด (ดูรายละเอียดในเว็บไซต์)

หมดเขตรับสมัคร

17 เมษายน 2555

โปรดอ่านข้อมูลและเงื่อนไขโดยละเอียดที่ http://www.bla.co.th/blasite/th/job_page.aspx?id=6

(ใบสมัคร Download PDF File)

หากน้องๆ ท่านใดสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน สมัครเรียน สามารถมาติดต่อได้เลยที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว และสมัครเรียนได้ที่นี่เลยค่ะ โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้นค่ะ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

8/4 ซอยจำปี ถนนศิริมังคลาจารย์
ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์ chiangmai@hands-on.co.th

โทร.             +66 (0) 89 217 5454
โทร.             +66 (053) 289 114

เว็บ

http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

http://www.facebook.com/handsonchiangmai
และ
gotostudyUK.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s