บริการพิเศษเพื่อขอวีซ่าสหราชอาณาจักร : Prime Time Service และ Priority Visa Service

ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2555 นี้ ทาง VFS Global และ UKBA มีบริการพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่จะขอวีซ่าสหราชอาณาจักร ดังนี้

1. Priority Visa Service
สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติต่างๆ ที่ UKBA กำหนด เช่น ผู้ที่เคยเดินทางไปประเทศ USA, UK, Australia, New Zealand หรือ Schengen countries ในระยะเวลา 5 ปีก่อนขอวีซ่า ฯลฯ (อ่านเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ ที่นี่) สามารถใช้บริการ Priority Visa Service ซึ่งจะใช้เวลาดำเนินการเพียง 3 วัน หลังยื่นคำร้องขอวีซ่า โดยมีค่าบริการ 3,000 บาท (เพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมวีซ่า)

2. Prime Time Service

สามารถนัดยื่นคำร้องขอวีซ่าในวันเสาร์ได้ โดยคิดค่าบริการ 1,500 บาท (เพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมวีซ่า)

กรุณาอ่านรายละเอียดบริการทั้งหมดโดยละเอียดที่

http://www.vfs-uk-th.com/additionalservice.html

http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/microsite_translations/translationscountries/369778/369788/thailand/vfs-additional/

UK Visa Additional Services

– Priority Visa Service

The UK Border Agency in Thailand offers a priority visa service to certain categories of applicants who meet the set criteria and who pay an additional fee at the time they make their visa application. These applications will be processed ahead of other visa applications. Under normal circumstances a priority service visa application will be processed within 3 working days. The cost of this service will be 3,000 baht per applicant (incl sales tax)

Please read eligible criteria here

http://www.vfs-uk-th.com/additionalservice.html

– Prime Time Appoinments

If it is inconvenient for you to attend an appointment at the visa application centre during the regular opening hours of Monday to Friday 08.00 – 15.00, you can schedule a Prime Time appointment on a Saturday for an additional charge of 1500THB. To access these appointments please select the Prime Time option when scheduling an appointment and pay the 1500THB fee in cash when you attend the visa application centre.

Sourcehttp://www.vfs-uk-th.com/additionalservice.html

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อที่ปรึกษาของท่าน หรือ ศูนย์รับสมัครวีซ่า วีเอฟเอสตามรายละเอียดติดต่อนี้
http://www.vfs-uk-th.com/callcentre.html
Email: info.ukth@vfshelpline.com Emails are free of charge.

Telephone: +66 2-800-8050. Calls are charged at local rate

คำสงวน
รายละเอียดของระเบียบ กฎ และ กฎหมายต้องถือเอาข้อมูลและรายละเอียดจากเว็บของรัฐบาลสหราชอาณาจักรที่เป็น ภาษาอังกฤษเป็นถือเป็นที่สิ้นสุด
ทางแฮนด์ส ออน เชียงใหม่ ไม่ได้เป็นตัวแทนในการจัดทำวีซ่าอาชีพ และความรับผิดชอบทางอาชีพของเราไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบต่อการขอวีซ่า ของบุคคลทั่วไป  เพจนี้จัดทำขึ้นเพื่อแจ้งข่าว ประชาสัมพันธ์เท่านั้น
Disclaimer
All details of regulations, rules, and laws are being enforced and cited only from the content of UK government website, i.e. UKBA and FCO websites, which is only in English.
Hands On Chaing Mai is NOT professional visa agency. Our professional responsibility does not include those general public, beyond our customers. This page is intended strictly for public relation and promotion

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s