ทุนการศึกษาจาก University of Leicester หลายทุน สำหรับผู้สมัครคนไทย ประจำปีการศึกษา 2555-2556

University of Leicester ประกาศมอบทุนการศึกษาสำหรับคนไทย ดังต่อไปนี้

1. University of Leicester Open Scholarships

ระดับ/หลักสูตร : Undergraduate, Master’s และ PhD ทุกสาขาวิชา

คุณสมบัติ : มีผลการเรียนดีมาก และมหาวิทยาตอบรับแล้ว

มูลค่า : 2,500 ปอนด์สำหรับปริญญาตรีและปริญญาโท  และ 5,000 ปอนด์ สำหรับ PhD degrees (สำหรับแต่ละปีการศึกษา)

หมดเขตรับสมัคร : 31 พฤษภาคม 2555

Contact person : International Office: scholarships@le.ac.uk

จำนวน : 55 ทุน

ข้อมูลเพิ่มเติม : www.le.ac.uk/international/future/scholarships.html

2. College of Science and Engineering Entry Scholarships

ระดับ/หลักสูตร :

Undergraduate degrees in Chemistry, Computer Science and Engineering;

Master’s degrees in  Chemistry, Computer Science, Engineering and Mathematics

PhD degrees in Chemistry, Computer Science and Engineering

คุณสมบัติ

– มีสัญชาติไทย

– มหาวิทยาลัยตอบรับให้เรียนในหลักสูตรที่กำหนดแล้ว

มูลค่า

Chemistry, Engineering and Mathematics: 2,750 ปอนด์

Computer Science: 2,945  ปอนด์

หมดเขตรับสมัคร : มหาวิทยาลัยจะพิจารณาและติดต่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยไม่ต้องสมัครทุนแยก

Contact person:  South East Asia Team – southeastasia@le.ac.uk

จำนวน : ไม่จำกัดจำนวน

3. College of Science and Engineering Merit Scholarships

ระดับ/หลักสูตร :

Undergraduate degrees in Chemistry, Computer Science and Engineering;

Master’s degrees in  Chemistry, Computer Science, Engineering and Mathematics

PhD degrees in Chemistry, Computer Science and Engineering

คุณสมบัติ

– มีสัญชาติไทย

– มหาวิทยาลัยตอบรับให้เรียนในหลักสูตรที่กำหนดแล้ว

– มีผลการเรียนดีมาก

มูลค่า

Chemistry, Engineering and Mathematics: 3,250 ปอนด์

Computer Science: 3,945 ปอนด์

หมดเขตรับสมัคร : มหาวิทยาลัยจะพิจารณาและติดต่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยไม่ต้องสมัครทุนแยก

Contact person:  South East Asia Team – southeastasia@le.ac.uk

จำนวน : ไม่จำกัดจำนวน

4. School of Law LLM scholarships for international students

ระดับ/หลักสูตร: Master of Laws (LLM) degrees

คุณสมบัติ: มีผลการเรียนดีมาก และมหาวิทยาตอบรับแล้ว

มูลค่า:

LLM in International Human Rights Law, Public International Law, General Law, Legal Research: 2,000 ปอนด์

LLM in International Commercial Law: 1,500 ปอนด์ (2,000 ปอนด์ สำหรับผู้สมัครที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมในระดับปริญญาตรี)

หมดเขตรับสมัคร : มหาวิทยาลัยจะพิจารณาและติดต่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยไม่ต้องสมัครทุนแยก

Contact person:  South East Asia Team – southeastasia@le.ac.uk

จำนวน : ไม่จำกัดจำนวน

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

http://www2.le.ac.uk/

สำหรับท่านที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนต่อประเทศอังกฤษ ชีวิตความเป็นอยู่ การเตรียมตัว เอกสารต่างๆ ที่ต้องใช้ และสมัครเรียนได้ที่ Hands On Chiang Mai โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้นค่ะ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

8/4 ซอยจำปี ถนนศิริมังคลาจารย์
ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์ chiangmai@hands-on.co.th

โทร.             +66 (0) 89 217 5454
โทร.             +66 (053) 289 114

เว็บ

http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

http://www.facebook.com/handsonchiangmai
และ
gotostudyUK.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s