เว็บไซต์ของ Durham University จะปิดปรับปรุงเป็นเวลา 1 อาทิตย์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์

เว็บไซต์ของ Durham University จะปิดปรับปรุงเป็นเวลา 1 อาทิตย์ เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17.00 (GMT) ดังนั้น Online Application จะไม่สามารถใช้ได้ในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะ โดยจะใช้งานได้ปกติประมาณวันที่ 1 มีนาคม ค่ะ

Durham University’s web site will be undergoing essential maintenance from 17:00 GMT on Friday 24th February 2012.  This will mean that the on-line application form will not be available during a period of up to one week.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s