ทุนการศึกษาจาก Bournemouth University ประจำปีการศึกษา 2555-2556 แจกจำนวนหลายทุน

Bournemouth University มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาในสาขาต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. The Business School MBA Scholarship (International)

สำหรับผู้ที่จะศึกษาต่อหลักสูตร MBA full-time โดยทุนจะแบ่งเป็น fully-funded และ part-funded สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนดีมาก ดังต่อไปนี้

  • Fully-funded: £15,000 จำนวน 6 ทุน
  • Part-funded: £7,500 จำนวน 6 ทุน

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ BU Scholarship Application Form (PDF – 123kb) โดยสามารถสมัครพร้อมกับการสมัครเรียน หรือหลังจากสมัครเรียนก็ได้ค่ะ

หมดเขตรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2012

ข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.bournemouth.ac.uk/futurestudents/postgraduate/funding/business_mba_scholarship_international.html

2. Business School Postgraduate Scholarship

สำหรับผู้ที่จะศึกษาต่อในหลักสูตรที่เปิดสอนใน Business School ทุกสาขาวิชาระดับปริญญาโท ยกเว้น LLM และ MBA ทุนละ £2,000 จำนวน 45 ทุน สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนดีมาก

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ BU Scholarship Application Form (PDF – 123kb) โดยสามารถสมัครพร้อมกับการสมัครเรียน หรือหลังจากสมัครเรียนก็ได้ค่ะ

หมดเขตรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2012 สำหรับคอร์สที่เปิดเทอมเดือนกันยายน 2012 และ 1 พฤศจิกายน 2012 สำหรับคอร์สที่เปิดเทอมเดือนมกราคม 2013

ข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.bournemouth.ac.uk/futurestudents/postgraduate/funding/bs_scholarship.html

3. Bournemouth University International Postgraduate Scholarship

ทุนการศึกษาสำหรับผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสาขาวิชาต่อไปนี้

  • School of Applied Sciences
  • School of Design, Engineering & Computing
  • School of Health & Social Care
  • School of Tourism

โดยมีมูลค่า และจำนวน ดังต่อไปนี้

  • School of Applied Sciences – (£1,500) 10 ทุน
  • School of Design, Engineering & Computing – (£1,000) 10 ทุน
  • School of Health & Social Care – (£3,000) 5 ทุน
  • School of Tourism – (£1,000) 10 ทุน

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ BU Scholarship Application Form (PDF – 123kb) โดยสามารถสมัครพร้อมกับการสมัครเรียน หรือหลังจากสมัครเรียนก็ได้ค่ะ

หมดเขตรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2012 สำหรับคอร์สที่เปิดเทอมเดือนกันยายน 2012 และ 1 พฤศจิกายน 2012 สำหรับคอร์สที่เปิดเทอมเดือนมกราคม 2013

ข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.bournemouth.ac.uk/futurestudents/postgraduate/funding/bu_international_scholarship.html

4. Media School Postgraduate Scholarship

ทุนการศึกษาสำหรับผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรที่เปิดสอนใน Media School ทุนละ £1,000 จำนวน 20 ทุน

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ BU Scholarship Application Form (PDF – 123kb) โดยสามารถสมัครพร้อมกับการสมัครเรียน หรือหลังจากสมัครเรียนก็ได้ค่ะ

หมดเขตรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2012 สำหรับคอร์สที่เปิดเทอมเดือนกันยายน 2012

ข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.bournemouth.ac.uk/futurestudents/postgraduate/funding/ms_scholarship.html

5. Reham al-Farra International Scholarship in Journalism

ทุนการศึกษาสำหรับผู้จะที่ศึกษาในหลักสูตร MA Multi Media Journalism มูลค่า £3,000 จำนวน 1 ทุน

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ BU Scholarship Application Form (PDF – 123kb) โดยสามารถสมัครพร้อมกับการสมัครเรียน หรือหลังจากสมัครเรียนก็ได้ค่ะ

หมดเขตรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2012 สำหรับคอร์สที่เปิดเทอมเดือนกันยายน 2012

ข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.bournemouth.ac.uk/futurestudents/postgraduate/funding/reham-al-farra-international-scholarship.html

ที่มา : http://www.bournemouth.ac.uk/futurestudents/postgraduate/funding/scholarships.html

หากน้องๆ ท่านใดสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน สมัครเรียน สามารถมาติดต่อได้เลยที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว และสมัครเรียนได้ที่นี่เลยค่ะ โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้นค่ะ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

8/4 ซอยจำปี ถนนศิริมังคลาจารย์
ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์ chiangmai@hands-on.co.th

โทร.             +66 (0) 89 217 5454
โทร.             +66 (053) 289 114

เว็บ

http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

http://www.facebook.com/handsonchiangmai
และ
gotostudyUK.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s