ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจาก University of Bristol ทุนละประมาณ 100,000 บาทค่ะ

University of Bristol มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท มูลค่าทุนละ 2,000 ปอนด์ หรือประมาณ 100,000 บาท

โดยผู้สมัครควรมีเกรดเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป โดยผู้สนใจสมัครทุน จะต้องสมัครเรียน และได้มหาวิทยาตอบรับแล้วเท่านั้นค่ะ

หมดเขตรับสมัครทุน 25 พฤษภาคม 2555 Continue reading