ทุนการศึกษาปริญญาโทกฎหมายจาก Queen mary, University of London ครอบคลุมค่าเล่าเรียนทั้งหมด

Queen mary, University of London มอบทุนการศึกษาปริญญาโทด้านกฏหมาย LLM สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ทั้งสิ้นจำนวน 6 ทุน

Queen mary, University of London มอบทุนการศึกษาทั้งสิ้น 6 ทุน แก่นักศึกษาต่างชาติที่จะศึกษาต่อ LLM ครอบคลุมค่าเล่าเรียนทั้งหมด โดยแบ่งเป็นทุนจาก

– The Centre for Commercial Law Studies (CCLS) – จำนวน 3 ทุน

– The Department of Law – จำนวน 3 ทุน

* ผูัสนใจต้องเลือกสมัครเฉพาะทุนใดทุนหนึ่งเท่านั้น

ผู้ที่จะสมัครขอรับทุน จะต้องสมัครเรียนก่อน แล้วจึงสมัครทุนได้ค่ะ โดยจะต้องมัคเรียนให้เร็วที่สุด หรือภายในวันที่ 1 มีนาคม 2555 แล้วสมัครทุนภายในวันที่ 6 เมษายน 2555 เวลา 12.00 am GMT

โดยผู้สมัครทุนจะต้องเตรียม

1. ใบสมัครทุน LLM Scholarship application form [MS Word version] or [PDF version]

2.เอกสารประกอบตามที่ระบุในใบสมัคร

3. Personal Statement ความยาวไม่เกิน 1,000 คำ (ดูคำถามจากในใบสมัคร)

ที่มา/ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: http://www.law.qmul.ac.uk/postgraduate/funding/llmscholarships/index.html

LLM Scholarships 2012

The School of Law is offering a total of twelve LLM scholarships. Of these twelve LLM scholarships, the Centre for Commercial Law Studies (CCLS) will award three overseas fee scholarships and three home/EU fee scholarships and the Department of Law will award three overseas fee scholarships and three home/EU fee scholarships.

You must have an offer of study for the LLM before you apply for a scholarship. You should therefore apply for the LLM as early as possible. Students who have not completed their application by 1 March 2012 will not be considered for a scholarship.

Closing Dates and Important Notes

You must have an offer of study in place before you can apply for LLM funding. If you apply for the LLM late you may not receive your offer of study in time to apply for scholarship funding. If you want to be considered for funding you should apply for the LLM as early as possible and no later than 1 March 2012. Students who have not submitted their completed LLM application by this date will not be considered for funding.

Please note that we cannot consider paper-based applications from any student also applying for scholarship funding.

The deadline for submission of the scholarships application is Friday 6 April, 12:00 am GMT – students must have an offer of study before applying for funding.

Any student who has not received an offer of study by the scholarship deadline should contact p.stavrinou@qmul.ac.uk in the LLM office (not the admissions team) and quote the date of application and application number. An email will be sent to acknowledge receipt of all scholarship applications.  If you have not received a receipt within one week of submission, please email p.stavrinou@qmul.ac.uk.

Scholarship decisions will be notified to students no later than the end May 2012.

Source: http://www.law.qmul.ac.uk/postgraduate/funding/llmscholarships/index.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s