ทุนการศึกษาปริญญาโทกฎหมายจาก Queen mary, University of London ครอบคลุมค่าเล่าเรียนทั้งหมด

Queen mary, University of London มอบทุนการศึกษาปริญญาโทด้านกฏหมาย LLM สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ทั้งสิ้นจำนวน 6 ทุน

Queen mary, University of London มอบทุนการศึกษาทั้งสิ้น 6 ทุน แก่นักศึกษาต่างชาติที่จะศึกษาต่อ LLM ครอบคลุมค่าเล่าเรียนทั้งหมด โดยแบ่งเป็นทุนจาก

– The Centre for Commercial Law Studies (CCLS) – จำนวน 3 ทุน

– The Department of Law – จำนวน 3 ทุน

* ผูัสนใจต้องเลือกสมัครเฉพาะทุนใดทุนหนึ่งเท่านั้น

ผู้ที่จะสมัครขอรับทุน จะต้องสมัครเรียนก่อน แล้วจึงสมัครทุนได้ค่ะ โดยจะต้องมัคเรียนให้เร็วที่สุด หรือภายในวันที่ 1 มีนาคม 2555 แล้วสมัครทุนภายในวันที่ 6 เมษายน 2555 เวลา 12.00 am GMT Continue reading