เจ้าหน้าที่จาก University of Reading เข้าเยี่ยมสำนักงาน Hands On เชียงใหม่

Ms.Charlene Allen เจ้าหน้าที่จาก University of Reading เข้าเยี่ยมสำนักงาน Hands On สาขาเชียงใหม่ ในวันที่ 24 มกราคม ที่ผ่านมานี้ โดยคุณ Charlene ได้นำเสนอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยค่ะ

Continue reading