University of Reading มอบทุนการศึกษา Henley Business School Scholarship Thailand สำหรับคนไทย

University of Reading มอบทุนการศึกษา Henley Business School Scholarship Thailand สำหรับคนไทยที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ Henley Business School ในหลักสูตร accounting, international business, human resource management, entrepreneurship, marketing and international management ทุนละ 1,000 – 2,000 ปอนด์ โดยผู้ได้รับทุนจะได้เป็น Ambassador ของ Henley Business School ซึ่งมีหน้าที่ช่วยจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับฝึกงาน เพื่อการทำงานต่อไปในอนาคตค่ะ

ท่านที่สนใจจะสมัครทุนการศึกษา จะต้องสมัครเรียน และได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว แล้วจึงส่งใบสมัครขอทุนได้ค่ะ

หมดเขตรับสมัครทุน วันที่ 25 ตุลาคม 2555 Continue reading

Hands On เชียงใหม่ บรรยายหัวข้อ “เปิดทางเลือก การเรียนต่อของบัณฑิตรัฐศาสตร์” ในงาน รัฐศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยพะเยา

Hands On เชียงใหม่ บรรยายหัวข้อ “เปิดทางเลือก การเรียนต่อของบัณฑิตรัฐศาสตร์” ในงาน รัฐศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 18 มกราคม 2555 คุณกรณ์ดนัย อรรฆย์วัชร ที่ปรึกษาอาวุโส และ ผู้จัดการทั่วไป จากแฮนด์สออน สำนักงานเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมงานรัฐศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และบรรยายให้แก่นักเรียน นิสิต คณาจารย์ และบุคคลที่สนใจ ในหัวข้อ “เปิดทางเลือก การเรียนต่อของบัณฑิตรัฐศาสตร์” และจัดนิทรรศการให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลแก่ผู้ทีสนใจเกี่ยวกับการศึกษาต่อประเทศอังกฤษค่ะ Continue reading

เจ้าหน้าที่จาก University of Reading จะเข้าเยี่ยมสำนักงาน Hands On เชียงใหม่ เพื่อสัมภาษณ์และให้ข้อมูล วันที่ 24 มกราคม

Ms.Charlene Allen เจ้าหน้าที่จาก University of Reading จะเข้าเยี่ยมสำนักงาน Hands On สาขาเชียงใหม่ เพื่อสัมภาษณ์ และให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจจะศึกษาต่อที่ University of Reading ในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2554 เวลา 13.30 – 15.00 น. ค่ะ น้องๆ ที่สนใจกรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้านะคะ Continue reading