ทุนการศึกษา MBA จาก University of Nottingham หลายทุน

University of Nottingham มอบทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่จะศึกษาต่อ MBA ดังต่อไปนี้

1. Nottingham MBA Leadership Scholarships for UK/European/Overseas applicants

– ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนให้ครึ่งหนึ่ง สำหรับผู้ที่สมัคร full-time MBA programmes จำนวน 4 ทุน

– ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนให้ครึ่งหนึ่ง สำหรับผู้ที่สมัคร Executive MBA และ part-time MBA programmes จำนวน 1 ทุน Continue reading