มหาวิทยาลัยเซ็นทรัลแลงคาเชียร์ (University of Central Lancashire) ประกาศสร้างวิทยาเขตในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยเซ็นทรัลแลงคาเชียร์ประกาศสร้างวิทยาเขตในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยเซ็นทรัลแลงคาเชียร์ (University of Central Lancashire) ได้ลงนามความร่วมมือกับนักลงทุนชาวไทยคุณ สิทธิชัย เจริญขจรกุล เพื่อเปิดวิทยาเขต (Campus) กรุงเทพฯ โดยจะพร้อมเปิดทำการเรียนการสอนในปีพ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014) โดยจะเป็นการสร้างพิ้นที่เพื่อการศึกษาและเป็นมหาวิทยาลัยเต็มรูปแบบ โดยไม่ได้เป็นพิ้นที่ร่วมกับมหวิทยาลัยอื่น โดยทางมหาวิทยาลัยจะร่วมลงทุนประมาณ 7.5 ล้านปอนด์ (375 ล้านบาท)

พื้นที่ที่กำหนดไว้ก็จะไม่ไกลจากใจกลางเมืองและเดินทางได้สะดวก โดยคาดว่าจะมีนักศึกษาเริ่มต้นที่ราว 800 คน และถึง 5,000 คนใน 10 ปี มหาวิทยาลัยฯ จะนำเสนอหลักสูตรในหลายสาขาวิชารวมถึง บริหารธุรกิจ สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม มนุษยศาสตร์ ศิลปะ การแสดงและการละคร โดยหลักสูตรและคุณวุฒิการศึกษาจะได้รับการออกแบบ และรับรองโดยมหาวิทยาลัยตามมาตรฐานสหราชอาณาจักร

ดูเพิ่มเติม
http://www.uclan.ac.uk/news/major_plans_to_build_uks_first_campus_in_thailand.php
http://www.bbc.co.uk/news/education-16509673

ท่านที่สนใจทราบรายละเอียดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในอังกฤษ หลักสูตร การเตรียมตัวสมัครเรียน ฯลฯ สามารถสอบถามได้ที่ Hands On เชียงใหม่

โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้นค่ะ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

8/4 ซอยจำปี ถนนศิริมังคลาจารย์
ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์ chiangmai@hands-on.co.th

โทร.             +66 (0) 89 217 5454
โทร.             +66 (053) 289 114

เว็บ

http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

http://www.facebook.com/handsonchiangmai
และ
gotostudyUK.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s