ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี และ โท จาก University of Leicester รวม 50 ทุนละ 2,500 ปอนด์ (ประมาณ 125,000 บาท)

University of Leicester แจกทุน Open Scholarship สำหรับศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ดังนี้

1. Open Undergraduate Scholarship 2012 สำหรับน้องๆ ที่จะเรียนปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา ยกเว้น Medicine จำนวน 15 ทุน ทุนละ 2,500 ปอนด์ (ประมาณ 125,000 บาท) ในแต่ละปีการศึกษา

2. Open Master’s Scholarship 2012  สำหรับผู้ที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาตรโทหลักสูตร 1 ปี ทุกสาขาวิชา เป็นจำนวนถึง 35 ทุน  ทุนละ 2,500 ปอนด์ (ประมาณ 125,000 บาท) Continue reading