ทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ ประจำปี 2555 เปิดรับแล้ว

ทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ ประจำปี 2555 เปิดรับแล้ว

ธนาคารกรุงเทพมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาเพื่อ เป็นการตอบแทนลูกค้าและทำประโยชน์ให้กับสังคม รวมทั้งเป็นการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพมาร่วมงานกับธนาคาร ธนาคารจึงมีความประสงค์จะให้ทุนแก่พนักงานและบุคคลภายนอก เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) และต่างประเทศ ประจำปี 2555 สำหรับทุนปริญญาโทต่างประเทศ มีจำนวนทั้งสิ้นรวม 10 ทุน ในสาขา MBA, Finance และสาขาวิชาที่ได้รับความเห็นชอบจากธนาคาร

สำหรับประเทศอังกฤษ มหาวิทยาลัยที่สามารถรับทุนได้ ได้แก่

London Business School (LBS)

University of Oxford (Said)

University of Cambridge (Judge)

*Lancaster University Management School

Cranfield School of Management

Imperial College Business School

*Manchester Business School

*City University (Cass)

Warwick Business School

University of Strathclyde Business School

London School of Economics and Political Science (LSE)

Hands On เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัยถึง 3 แห่งข้างต้น ได้แก่  Lancaster University, University of Manchester และ City University โดยผู้ที่จะสมัครทุน จะต้องได้รับการตอบรับในสาขาวิชาและสถาบันการศึกษาที่ธนาคารกำหนดแล้ว ซึ่งท่านที่สนใจสามารถมาปรึกษา ถามข้อมูลและสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยดังกล่าวได้กับเราโดยตรงค่ะ และทางเราช่วยในการสมัครทุนได้ค่ะ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับทุน เช่น คุณสมบัติผู้สมัคร หลักฐานการสมัคร และขั้นตอนการพิจารณาทุนต่างๆ กรุณาศึกษาอย่างละเอียดได้ที่

ที่มา : http://www.bangkokbank.com/Bangkok%20Bank%20Thai/About%20Bangkok%20Bank/About%20Us/Careers/Pages/Bank%20Scholarship.aspx

หมดเขตรับสมัครทุน 30 มีนาคม 2555

หากต้องการข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและการสมัครเรียน สามารถสอบถามได้ที่แฮนด์สออน โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้นค่ะ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

8/4 ซอยจำปี ถนนศิริมังคลาจารย์
ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์ chiangmai@hands-on.co.th

โทร.             +66 (0) 89 217 5454
โทร.             +66 (053) 289 114

เว็บ

http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

http://www.facebook.com/handsonchiangmai
และ
gotostudyUK.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s