ทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ ประจำปี 2555 เปิดรับแล้ว

ทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ ประจำปี 2555 เปิดรับแล้ว

ธนาคารกรุงเทพมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาเพื่อ เป็นการตอบแทนลูกค้าและทำประโยชน์ให้กับสังคม รวมทั้งเป็นการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพมาร่วมงานกับธนาคาร ธนาคารจึงมีความประสงค์จะให้ทุนแก่พนักงานและบุคคลภายนอก เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) และต่างประเทศ ประจำปี 2555 สำหรับทุนปริญญาโทต่างประเทศ มีจำนวนทั้งสิ้นรวม 10 ทุน ในสาขา MBA, Finance และสาขาวิชาที่ได้รับความเห็นชอบจากธนาคาร Continue reading

กำหนดการสัมภาษณ์ตรงเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ มกราคม 2555

สวัสดีค่ะ

เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงที่มหาวิทยาลัยหลายๆ แห่งในประเทศอังกฤษรับสมัครนักศึกษา ในเดือนมกราคมนี้ บุคลากรจากมหาวิทยาลัยต่างๆ จึงเดินทางมาสัมภาษณ์ตรงเพื่อรับนักศึกษา ซึ่งจัดขึ้นที่แฮนด์สออน สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แต่ชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงไม่ต้องเสียใจค่ะ เราสามารถนัดเวลาสัมภาษณ์ได้ โดยดำเนินการพูดคุยผ่านทาง Skype ที่แฮนด์สออน สำนักงานเชียงใหม่ โดยมีพี่ๆ ที่ออฟฟิศคอยให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก และให้คำแนะนำค่ะ Continue reading