ทุนการศึกษา ASEAN Masters Scholarship เพื่อเรียนต่อปริญญาโทที่ University of Nottingham

ทุนการศึกษา ASEAN Masters Scholarship เพื่อเรียนต่อปริญญาโทที่  University of Nottingham

University of Nottingham มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโททุกหลักสูตรในปีการศึกษา 2012 – 2013 ยกเว้น หลักสูตร MBA ให้แก่นักศึกษาในภูมิภาค ASEAN ได้แก่ประเทศ Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand และ Vietnam ทั้งสิ้น 10  ทุน โดยจะได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียน 25% (ดูค่าเล่าเรียนต่อปีของหลักสูตรต่างๆ ได้ ที่นี่) โดยผู้ที่สนใจจะต้องสมัครเรียน และได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยก่อน จึงจะยื่นขอพิจารณาทุนได้ค่ะ Continue reading