ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจาก University of Bristol ทุนละประมาณ 100,000 บาทค่ะ

University of Bristol มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท มูลค่าทุนละ 2,000 ปอนด์ หรือประมาณ 100,000 บาท

โดยผู้สมัครควรมีเกรดเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป โดยผู้สนใจสมัครทุน จะต้องสมัครเรียน และได้มหาวิทยาตอบรับแล้วเท่านั้นค่ะ

หมดเขตรับสมัครทุน 25 พฤษภาคม 2555 Continue reading

ทุนการศึกษาปริญญาโทกฎหมายจาก Queen mary, University of London ครอบคลุมค่าเล่าเรียนทั้งหมด

Queen mary, University of London มอบทุนการศึกษาปริญญาโทด้านกฏหมาย LLM สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ทั้งสิ้นจำนวน 6 ทุน

Queen mary, University of London มอบทุนการศึกษาทั้งสิ้น 6 ทุน แก่นักศึกษาต่างชาติที่จะศึกษาต่อ LLM ครอบคลุมค่าเล่าเรียนทั้งหมด โดยแบ่งเป็นทุนจาก

– The Centre for Commercial Law Studies (CCLS) – จำนวน 3 ทุน

– The Department of Law – จำนวน 3 ทุน

* ผูัสนใจต้องเลือกสมัครเฉพาะทุนใดทุนหนึ่งเท่านั้น

ผู้ที่จะสมัครขอรับทุน จะต้องสมัครเรียนก่อน แล้วจึงสมัครทุนได้ค่ะ โดยจะต้องมัคเรียนให้เร็วที่สุด หรือภายในวันที่ 1 มีนาคม 2555 แล้วสมัครทุนภายในวันที่ 6 เมษายน 2555 เวลา 12.00 am GMT Continue reading

รวบรวมทุนปริญญาโทด้านกฎหมาย LLM ประเทศอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2555 – 2556

รวบรวมทุนปริญญาโทด้านกฎหมาย LLM ประเทศอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2555 – 2556

ในปีการศึกษาที่จะถึงนี้ มีหลายมหาวิทยาลัยในอังกฤษประกาศมอบทุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านกฏหมาย หลักสูตร 1 ปี ซึ่งมีมูลค่าแตกต่างกัน ตั้งแต่ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน และทุนครอบคลุมค่าเล่าเรียนทั้งหมด โดย hands on สำนักงานเชียงใหม่ จะนำมาอัพเดทเรื่อยๆ ค่ะ

University of Birmingham

จำนวน ไม่ระบุ

มูลค่า สูงสุด 5,000 ปอนด์ (ประมาณ 250,000 บาท)

หมดเขตรับสมัครทุน วันที่ 22 มิถุนายน 2555 Continue reading

วันหยุดอีสเตอร์ และ สงกรานต์ ของสถานทูตอังกฤษ และ VFS visa application centre ปี 2555

ทางเวบไซต์ของสถานทูตอังกฤษได้แจ้งวันหยุดอีสเตอร์ และ วันหยุดสงกรานต์ ประจำปี 2555 ดังค่อไปนี้ค่ะ

– วันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2555 (อีสเตอร์)

– วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2555 (อีสเตอร์)

– วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2555 (สงกรานต์)

สำหรับท่านที่จะเดินทางในช่วงนั้น ควรวางแผนขอวีซ่าล่วงหน้าก่อนสมควรนะคะ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้เป็นเวลา 3 เดือน ก่อนวันเดินทาง โดยมีระยะทำการประมาณ 15 วัน สำหรับวีซ่าระยะสั้น และ 12 อาทิตย์ สำหรับวีซ่าระยะยาวค่ะ

ที่มา : http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/newsarticles/2012/january/79-songkran-easter-hols

ดูประเภทของวีซ่าได้ที่นี่

http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/visas-immigration/

Songkran and Easter holidays in Thailand

The UK Border Agency at the British Embassy in Bangkok usually experiences a large increase in the number of visa applications during the period leading up to Songkran.

This year the Easter holiday falls shortly before Songkran which is likely to further increase the demand for visas at this time. If it is your intention to travel to the UK around this time, please apply for your visa early. You can apply for a visa up to 3 months in advance of your date of travel. We will aim to process non-settlement visa applications within 15 working days and settlement visas within 12 weeks.

The VFS visa application centre and the British Embassy will be closed on Friday 6 April and Monday 9 April for the Easter holiday and also Friday 13 April for the Songkran festival.

Source: http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/newsarticles/2012/january/79-songkran-easter-hols

ทุนการศึกษาจาก University of Liverpool ทุนปริญญาโททุกสาขา 50 ทุน และทุนกฏหมาย 2 ทุน

University of Liverpool มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนต่างชาติดังต่อไปนี้

1. Faculty Postgraduate Scholarships

ทุนการศึกษาจำนวน 50 ทุน แก่นักศึกษาต่างชาติ เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท (Postgraduate taught student) ทุกสาขา ยกเว้น MSc Nuclear Science and Technology โดยจะเป็นทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนมูลค่า 3,000 ปอนด์ (ประมาณ 150,000 บาท) ค่ะ โดยไม่ต้องสมัครขอทุนแยกต่างหาก เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากเอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียนค่ะ Continue reading

เจ้าหน้าที่จาก University of Liverpool เข้าเยี่ยมสำนักงาน Hands On เชียงใหม่

Hannah Stelman, International Officer จาก University of Liverpool เข้าเยี่ยม Hands On สำนักงานเชียงใหม่ เช้าวันที่ 26 มกราคม 2555 เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและหลักสูตร พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

เกี่ยวกับ University of Liverpool

University of Liverpool เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ ตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1881 โดยมีความโดดเด่นทั้งทางด้านการเรียนการสอน และการวิจัย ทั้งยังเป็นสมาชิกของ Russell Group ที่ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลอังกฤษเพื่อทำการวิจัย ในปัจจุบันมีเพียง 20 มหาวิทยาลัยในอังกฤษเท่านั้นที่เป็นสมาชิกค่ะ สำหรับชื่อเสียงและ ranking ของมหาวิทยาลัยก็จัดว่าดีทีเดียวค่ะ Continue reading

เจ้าหน้าที่จาก University of Reading เข้าเยี่ยมสำนักงาน Hands On เชียงใหม่

Ms.Charlene Allen เจ้าหน้าที่จาก University of Reading เข้าเยี่ยมสำนักงาน Hands On สาขาเชียงใหม่ ในวันที่ 24 มกราคม ที่ผ่านมานี้ โดยคุณ Charlene ได้นำเสนอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยค่ะ

Continue reading

ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเซ็นทรัล แลงคาเชียร์ (University of Central Lancashire) มูลค่า 50% ของค่าเล่าเรียน สำหรับคนไทยค่ะ

มหาวิทยาลัยเซ็นทรัล แลงคาเชียร์ (University of Central Lancashire) มอบส่วนลดค่าเล่าเรียน 50% สำหรับคนไทย หรือผู้ที่อยู่อาศัยในประเทศไทย เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตร 1 ปี หรือ เป็นส่วนลดค่าเล่าเรียนปีแรกในระดับปริญญาตรี ผู้สนใจจะสมัครขอรับทุน จะต้องสมัครเรียนก่อน และเมื่อมหาวิทยาลัยตอบรับแล้ว จึงจะสมัครทุนได้ค่ะ

หมดเขตรับสมัคร 30 มิถุนายน 2555 Continue reading

ทุนการศึกษาจาก University of Westminster ทุนเต็มครอบคลุมค่าเล่าเรียน ที่พัก และค่าใช้จ่ายประจำวันค่ะ

University of Westminster มอบทุนการศึกษาเต็มจำนวนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ดังต่อไปนี้ค่ะ

** อัพเดตปี 2013/2556 แล้วครับ **

1. Westminster International Scholarships

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาวิชา สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีมากจาก Developing country โดยครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายประจำวัน และค่าเดินทางจาก London

น้องๆ ที่สนใจจะต้องสมัครเรียนก่อน เมื่อมหาวิทยาลัยตอบรับแล้ว จึงจะยื่นสมัครทุนได้ค่ะ

หมดเขตรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2556 Continue reading

ทุนการศึกษาจาก Oxford Brookes University จำนวน 1,000 – 3,000 ปอนด์

Oxford Brookes University มอบทุนการศึกษามูลค่า 1,000 – 3,000 ปอนด์ หรือประมาณ 50,000 – 150,000 บาท แก่นักศึกษาต่างชาติ เพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในหลากหลายสาขาวิชาด้วยกันค่ะ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามลิงค์ด้านล่างค่ะ ที่สำคัญคือ ผู้ที่สนใจสมัครขอทุน จะต้องสมัครเรียนก่อน และมหาวิทยาลัยตอบรับแล้วเท่านั้น จึงจะสมัครทุนได้ค่ะ

ปริญญาโท, PhD

http://www.brookes.ac.uk/studying/finance/pg-international/support

สำหรับทุนการศึกษาที่คนไทยสามารถสมัครได้นะคะ ตัวอย่างเช่น

– John Henry Brookes Scholarships 2012-13 หมดเขตรับสมัคร 29 มิถุนายน 2555

– Faculty or Department Taught Masters Scholarships 2012-13 หมดเขตรับสมัคร 29 มิถุนายน 2555

ปริญญาตรี

http://www.brookes.ac.uk/studying/finance/ug-international/support

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาต่อประเทศอังกฤษได้ที่แฮนด์สออน เชียงใหม่ เราเต็มใจให้บริการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นค่ะ

Source : http://blog.dsa-research.org/?p=544

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

8/4 ซอยจำปี ถนนศิริมังคลาจารย์
ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์ chiangmai@hands-on.co.th

โทร.             +66 (0) 89 217 5454
โทร.             +66 (053) 289 114

เว็บ

http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

http://www.facebook.com/handsonchiangmai
และ
gotostudyUK.com