Country Manager จาก Kaplan International Colleges เข้าเยี่ยมชม แฮนด์สออน สำนักงานเชียงใหม่

คุณอรวรรณ ผ่องใส Country Manager จาก  Kaplan International Colleges เข้าเยี่ยมชม แฮนด์สออน สำนักงานเชียงใหม่ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2554 เพื่อพูดคุยและให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนและหลักสูตรของ Kaplan International Colleges

Kaplan International Colleges  เป็นผู้ให้บริการการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษชั้นนำของโลก ปัจจุบัน Kaplan มีโรงเรียนภาษาอังกฤษทั้งสิ้น 44 แห่ง ในสหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ สำหรับในสหราชอาณาจักร Kaplan ได้รับการรับรองจาก British Council ในสหราชอาณาจักร และมีโรงเรียนสอนภาษาถึง 15 แห่งกระจายอยู่ในเมืองใหญ่ต่างๆ เช่น London, Edinburgh, Bath, Cambridge และ Manchester (สาขาอื่นๆ ที่นี่) Continue reading

วันสอบ IELTS ปี 2555 โดย British Council กรุงเทพฯ และ เชียงใหม่

British Council Thailand ได้ประกาศวันสอบ IELTS ปี 2555 แล้วนะคะ ท่านที่สนใจ สามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่บัดนี้ และเนื่องจากหลังเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป จะมีผู้สนใจสมัครสอบเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่พลาดการสอบ และได้รับผลสอบทันตามกำหนด แฮนด์ส ออน แนะนำให้ท่านสอบในช่วงเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ ซึ่งยังมีผู้สอบไม่มาก สามารถสมัครล่วงหน้าโดยใช้เวลาเพียงประมาณ 1- 2 อาทิตย์เท่านั้น แต่หากจะสอบตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไป  แนะนำให้สมัครสอบล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน ค่ะ

วันสอบ IELTS ปี 2555

หมายเหตุ: วันสอบที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) จะสามารถสมัครสอบได้ทั้ง General Training และ Academic modules วันสอบปกติ (ไม่มีเครื่องหมายดอกจัน) จะสมัครสอบได้เฉพาะ Academic modules เท่านั้น

หลักฐานที่ต้องเตรียม

1. หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา ที่ยังไม่หมดอายุจนกระทั่งวันสอบ

2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว (แบบวีซ่าสหรัฐอเมริกา) 2 ใบ ไม่สวมแว่นตา ซึ่งถ่ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน

สำหรับ ใบสมัคร IELTS คู่มือการลงทะเบียนปี 2554 (กรุงเทพ)  หรือ คู่มือการลงทะเบียนปี 2554 (เชียงใหม่) ผู้สมัครจะได้รับที่ British Council เมื่อไปสมัครสอบค่ะ

ค่าทดสอบ

– ค่าทดสอบ IELTS 6,300 บาท (นับจากการสอบรอบเดือนเมษายน 2554 เป็นต้นไป)

ผู้สมัครจะต้องชำระค่าสมัคร ล่วงหน้าก่อนวันสอบและไม่สามารถขอรับค่าธรรมเนียมคืนหรือขอเปลี่ยนเป็นรูป แบบใดๆได้เมื่อได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ถ้าผู้สมัครไม่สามารถมาสอบในวันสอบด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ ผู้สมัครสามารถขอเปลี่ยนวันสอบเป็นวันสอบครั้งถัดไปหรือขอรับค่าธรรมเนียม สอบคืนได้ส่วนหนึ่งโดยผู้สมัครจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดย โรงพยาบาลรัฐบาล และต้องยื่นให้ศูนย์สอบอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนวันสอบ

ศูนย์สอบจะปิดรับสมัคร 3 วันก่อนวันสอบหรือเมื่อวันสอบในรอบนั้นเต็ม

– ในกรณีที่สถาบันการศึกษาหรือกลุ่มผู้สนใจต้องการให้จัดสอบพิเศษสอบสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สอบโดยตรงได้

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.britishcouncil.org/th/thailand-exams-ielts-how-to-register.htm

หรือสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครเรียนและสมัครสอบได้ที่ แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นค่ะ

ที่อยู่ติดต่อ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่
8/4 ซอยจำปี ถนนศิริมังคลาจารย์
ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์ chiangmai@hands-on.co.th

โทร. +66 (0) 89 217 5454
โทร. +66 (053) 289 114

เว็บ

http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai
และ
gotostudyUK.com

สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2555

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2555

สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2555  ในหลากหลายสาขาวิชา เช่น นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ ภูมิสถาปัตยกรรม ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การบริหารทรัพยากรบุคคล ฯลฯ เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญา ในประเทศต่างๆ ได้แก่ ออสเตรเลีย ประเทศในภูมิภาคยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร Continue reading

วันเปิดทำการ และ วันหยุดของสถานทูตอังกฤษ และส่วนงานวีซ่า

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – วันเปิดทำการ และ วันหยุดของสถานทูตอังกฤษ และส่วนงานวีซ่า

สถานทูตอังกฤษ ได้ประกาศยืนยันวันหยุดช่วงคริสมาสต์ดังนี้ และวันหยุดนี้ีรวมถึงส่วนงานวีซ่า และศูนย์รับสมัครวีซ่า วีเอฟเอส

วันจันทร์ ที่ 26  อังคารที่ 27 และ วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคมศกนี้ และ วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2555

สถานทูตประมาณว่า การดำเนินการวีซ่าทั่วไปจะใช้เวลาไม่เกิน 15 วันในช่วงนี้ Continue reading

เจ้าหน้าที่จาก มหาวิทยาลัยบรูเนล Brunel University เข้าเยี่ยม Hands On สำนักงานเชียงใหม่

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – เจ้าหน้าที่จาก มหาวิทยาลัยบรูเนล Brunel University  เข้าเยี่ยม Hands On สำนักงานเชียงใหม่

Mr. Ivan Ong เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยบรูเนล Brunel University ได้เข้าเยี่ยมสำนักงานของเราในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2554 เพื่อเยี่ยมชมสำนักงาน พูดคุย และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยบรูเนลตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของ London ใช้เวลาเดินทางเพียง 35 – 40 นาที โดยรถไฟใต้ดิน (tube) และจากสถานี Uxbridge ยังสามารถเดินต่อไปยังมหาวิทยาลัยได้โดยใช้เวลาเพียง 10 – 15 นาทีเท่านั้นค่ะ ตัวมหาวิทยาลัยยังตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่มีร้านค้าต่างๆ ครบครัน  และภายในมหาวิทยาลัยยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น สถานที่ออกกำลังกาย (Gym) ร้านอาหาร หอพัก ปัจจุบันมีชาวไทยที่กำลังศึกษาอยู่ที่นี่ประมาณ 90 – 100 คน และอาจมี Thai Society ในเร็วๆ นี้ค่ะ Continue reading