ทุนการศึกษาจาก University of Kent เพื่อศึกษาระดับปริญญาโทด้านกฎหมาย (LLM Programmes)

ทุนการศึกษาจาก University of Kent เพื่อศึกษาระดับปริญญาโทด้านกฎหมาย (LLM Programmes)

รายละเอียด

University of Kent มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนดี ที่จะเข้าศึกษาระดับปริญญาโททางด้านกฎหมาย (LLM) ในปีการศึกษา 2012 – 2013 โดยครอบคลุมค่าเล่าเรียนทั้งหมดค่ะ โดยผู้ที่สนใจจะต้องสมัครเรียน และ ส่งใบสมัครทุน และเขียนเรียงความโดยมีความยาวประมาณ 1000 – 1500 คำ

หมดเขตรับสมัครทุน วันที่ 19 มีนาคม 2555

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัคร และเงื่อนไขต่างๆ ได้ที่

http://www.kent.ac.uk/law/postgraduate/funding/overseas.html

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แฮนด์สออน เชียงใหม่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นค่ะ

Hands On Chiang Mai

ที่อยู่ติดต่อ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่
8/4 ซอยจำปี ถนนศิริมังคลาจารย์
ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์ chiangmai@hands-on.co.th

โทร. +66 (0) 89 217 5454
โทร. +66 (053) 289 114

เว็บ

http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai
และ
gotostudyUK.com

ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s