ทุนการศึกษาจาก University of Kent เพื่อศึกษาระดับปริญญาโทด้านกฎหมาย (LLM Programmes)

ทุนการศึกษาจาก University of Kent เพื่อศึกษาระดับปริญญาโทด้านกฎหมาย (LLM Programmes)

รายละเอียด

University of Kent มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนดี ที่จะเข้าศึกษาระดับปริญญาโททางด้านกฎหมาย (LLM) ในปีการศึกษา 2012 – 2013 โดยครอบคลุมค่าเล่าเรียนทั้งหมดค่ะ โดยผู้ที่สนใจจะต้องสมัครเรียน และ ส่งใบสมัครทุน และเขียนเรียงความโดยมีความยาวประมาณ 1000 – 1500 คำ

หมดเขตรับสมัครทุน วันที่ 19 มีนาคม 2555 Continue reading

ทุนการศึกษาจากสำนักงาน ก.พ. สำหรับปริญญาตรีปีสุดท้าย และ ปริญญาโท ประจำปี 2555

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2555

สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2555 โดยผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่จะศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของ สถาบันการศึกษาในประเทศในปีการศึกษา 2555 (ตั้งแต่ มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป) ตามโครงสร้างของหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลากหลายสาขาวิชา Continue reading