ทุนการศึกษา IELTS ของบริติช เคานซิล ปี 2555

04690020

ทุนการศึกษา IELTS ของ British Council ประจำปี 2554 เพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในปี 2555 จำนวนทั้งสิ้น 3 ทุน ทุนละ 100,000 บาท เปิดรับสมัครแล้วค่ะ

บริติช เคานซิล เปิดรับสมัครทุนการศึกษา IELTS ประจำปี 2554 สำหรับนักเรียนไทยที่กำลังวางแผนศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ฯลฯ) ทั้งในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี โดยจะมอบเงิน 100,000 บาทเป็นค่าเล่าเรียนให้แก่ผู้ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 3 คนภายในปี 2555

ทุน การศึกษาดังกล่าวจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 ถึง 31 พฤษภาคม 2555 โดยผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ในระหว่างวันที่ 18-30 มิถุนายน 2555

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา IELTS จะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเลือกดังต่อไปนี้

•อาศัยอยู่ในประเทศไทย

•เริ่มศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีในต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ฯลฯ) ภายในปี 2555

•สมัครเข้าศึกษาในสถาบันที่ยอมรับผลสอบ IELTS ในการพิจารณารับเข้าศึกษา

•มีผลสอบ IELTS เป็นไปตามข้อกำหนดดังนี้
*สอบกับบริติช เคานซิล ประเทศไทย
*เป็นผลสอบประเภทการสอบเชิงวิชาการ (Academic Module)
*ได้คะแนนเฉลี่ย 6.5 สำหรับระดับปริญญาตรี และ 7.0 สำหรับระดับสูงกว่าปริญญาตรี

•สามารถยื่นจดหมายตอบรับจากสถาบันการศึกษาที่สมัครไว้แก่บริติช เคานซิล ภายในวันที่เข้ารับสัมภาษณ์

ขั้นตอนการสมัคร

1.สอบ IELTS กับบริติช เคานซิล ประเทศไทย และได้รับผลสอบแล้ว

2.ดาวน์โหลดและกรอกใบสมัครขอรับทุนการศึกษา

3.ส่งใบสมัครที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และสำเนาผลการสอบ IELTS ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555

4.ผู้สมัครทุกคนจะได้รับแจ้งผลการคัดเลือกทางอีเมล์ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2555

5.ผู้ ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเชิญเข้าสอบสัมภาษณ์ในระหว่างวันที่ 18-30 มิถุนายน 2555 ที่กรุงเทพฯ โดยผู้ที่ไม่เข้าสอบสัมภาษณ์จะถูกตัดสิทธิจากการคัดเลือกรอบสุดท้ายทันที

6.ผู้ ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะต้องยื่นจดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่ สมัครเข้าศึกษาไว้แก่บริติช เคานซิล ภายในวันที่เข้ารับการสัมภาษณ์

7.ผู้ที่ไม่สามารถยื่นจดหมายตอบรับดังกล่าวได้ตามกำหนดจะถูกตัดสิทธิจากการคัดเลือกทันที

วิธีการส่งใบสมัคร

ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา IELTS สามารถส่งใบสมัครมาที่ examinations@britishcouncil.or.th

หรือส่งมาที่บริติช เคานซิล (ทุนการศึกษา IELTS)
254 จุฬาลงกรณ์ ซอย 64
สยามสแควร์ ถนนพญาไท
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเราที่ examinations@britishcouncil.or.th

ที่มา: http://www.britishcouncil.org/th/thailand-exam-ielts-scholarship.htm

หรือสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครสอบ IELTS และการสมัครเรียนได้ที่ แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ โดยทางเราไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นค่ะ

ที่อยู่ติดต่อ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่
8/4 ซอยจำปี ถนนศิริมังคลาจารย์
ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์ chiangmai@hands-on.co.th

โทร. +66 (0) 89 217 5454
โทร. +66 (053) 289 114

เว็บ

http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai
และ
gotostudyUK.com

บริการของเราไม่คิดค่าใช้จ่าย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s