ทุนการศึกษา Chevening 2555/2556 เพื่อศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศอังกฤษเปิดรับแล้ว

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ ทุนการศึกษา Chevening 2555/2556 เพื่อศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศอังกฤษเปิดรับแล้ว

ทุนการศึกษาชิฟนิ่งเป็นทุนการศึกษาของกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษซึ่งมีจุดประสงค์ในการสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศอังกฤษแก่ผู้นำและผู้ที่มีศักยภาพในการเป็นผู้นำในอนาคต เพื่อที่จะกลับมาทำงานเป็นประโยชน์แก่ประเทศไทยภายหลังสำเร็จการศึกษา ทุนการศึกษาชิฟนิ่งมีขึ้นเมื่อปี 2527 และได้รับการสนับสนุนทางการศึกษาในประเทศอังกฤษแก่คนไทยในหลากหลายสาขาอาชีพกว่า 400 ราย ในหลากหลายสาขาอาชีพ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม/สภาวะโลกร้อน การจัดการน้ำ การเงิน การพาณิชย์ รัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ โดยทุนการศึกษาจะครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ และตั๋วเครื่องบินไปกลับ Continue reading

Country Manager จาก Kaplan International Colleges เข้าเยี่ยมชม แฮนด์สออน สำนักงานเชียงใหม่

คุณอรวรรณ ผ่องใส Country Manager จาก  Kaplan International Colleges เข้าเยี่ยมชม แฮนด์สออน สำนักงานเชียงใหม่ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2554 เพื่อพูดคุยและให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนและหลักสูตรของ Kaplan International Colleges

Kaplan International Colleges  เป็นผู้ให้บริการการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษชั้นนำของโลก ปัจจุบัน Kaplan มีโรงเรียนภาษาอังกฤษทั้งสิ้น 44 แห่ง ในสหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ สำหรับในสหราชอาณาจักร Kaplan ได้รับการรับรองจาก British Council ในสหราชอาณาจักร และมีโรงเรียนสอนภาษาถึง 15 แห่งกระจายอยู่ในเมืองใหญ่ต่างๆ เช่น London, Edinburgh, Bath, Cambridge และ Manchester (สาขาอื่นๆ ที่นี่) Continue reading