สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2555

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2555

สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2555  ในหลากหลายสาขาวิชา เช่น นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ ภูมิสถาปัตยกรรม ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การบริหารทรัพยากรบุคคล ฯลฯ เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญา ในประเทศต่างๆ ได้แก่ ออสเตรเลีย ประเทศในภูมิภาคยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร Continue reading