ทุนการศึกษาจาก University of Kent เพื่อศึกษาระดับปริญญาโทด้านกฎหมาย (LLM Programmes)

ทุนการศึกษาจาก University of Kent เพื่อศึกษาระดับปริญญาโทด้านกฎหมาย (LLM Programmes)

รายละเอียด

University of Kent มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนดี ที่จะเข้าศึกษาระดับปริญญาโททางด้านกฎหมาย (LLM) ในปีการศึกษา 2012 – 2013 โดยครอบคลุมค่าเล่าเรียนทั้งหมดค่ะ โดยผู้ที่สนใจจะต้องสมัครเรียน และ ส่งใบสมัครทุน และเขียนเรียงความโดยมีความยาวประมาณ 1000 – 1500 คำ

หมดเขตรับสมัครทุน วันที่ 19 มีนาคม 2555 Continue reading

ทุนการศึกษาจากสำนักงาน ก.พ. สำหรับปริญญาตรีปีสุดท้าย และ ปริญญาโท ประจำปี 2555

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2555

สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2555 โดยผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่จะศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของ สถาบันการศึกษาในประเทศในปีการศึกษา 2555 (ตั้งแต่ มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป) ตามโครงสร้างของหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลากหลายสาขาวิชา Continue reading

ทุนการศึกษาจาก University of East Anglia เพื่อเรียนปริญญาโทด้านกฎหมาย (LLM)

ทุนการศึกษาจาก University of East Anglia เพื่อเรียนปริญญาโทด้านกฎหมาย (LLM)

University of East Anglia แจกทุนการศึกษาสำหรับท่านที่สนใจศึกษาต่อปริญญาโทด้านกฎหมาย (LLM) แบ่งเป็น 2 ประเภททุน ดังต่อไปนี้ค่ะ Continue reading

ทุนการศึกษา HRH Princess Sirindhorn University of Liverpool Scholarship สำหรับปริญญาโท

ทุนการศึกษา HRH Princess Sirindhorn University of Liverpool Scholarship

University of Liverpool เปิดรับสมัครทุนการศึกษา HRH Princess Sirindhorn University of Liverpool Scholarship สำหรับนักเรียนไทยที่กำลังวางแผนศึกษาต่อที่ University of Liverpool หลักสูตรปริญญาโท 1 ปี (one-year taught Masters programme) โดยเป็นทุนการศึกษาเต็ม ครอบคลุมค่าเล่าเรียนทั้งหมด รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีก 9,000 ปอนด์ Continue reading

มาเตรียมตัวสมัครเรียนปริญญาโทกัน ตอนที่ 2 (จบ)

IMG_1189

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – มาเตรียมตัวสมัครเรียนปริญญาโทกัน 2 (ตอนจบ)

อ่านตอนที่ 1 ได้ ที่นี่

มาดูกันต่อเลยครับ  เรื่องการค้นหาตัวเองหรือวางแผนอนาคตเราก็ดำเนินไป และพร้อมกันนั้น เราก็ควรเตรียมเอกสารไปพร้อมกันครับ  เอกสารที่ต้องใช้มีประมาณนี้ครับ Continue reading

มาเตรียมตัวสมัครเรียนปริญญาโทกัน ตอนที่ 1

IMG_1161

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ -มาเตรียมตัวสมัครเรียนปริญญาโทกัน (1)

และแล้วก็ มาถึงปีการศึกษาใหม่ที่เราสามารถเริ่มสมัครเรียนต่อกันได้แล้ว ครับ หลาย ๆ คนได้เตรียมตัวสมัครเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษกันแล้ว ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้เริ่มก็ยังไม่ถือว่าช้าแต่อย่างใดครับ

หลาย ๆ คำถามที่พบบ่อยก่อนการเตรียมตัว และอาจเป็นคำถามที่ตอบยากที่สุด คือ เรียนอะไรดี ครับ เป็นคำถามที่ตอบยากครับ โดยเฉพาะถ้าเพิ่งจะรู้จักกันด้วยครับ วิธีตอบคำถามนี้เราคงต้องแตกคำถามเป็นคำถามย่อย ๆ ว่า อยากทำงาน อะไร” “อยากลองทำงานอะไร” “อยากลองทำงานในสายอาชีพ แวดวง หรือ วงการไหน” “เรามีทักษะอะไร” “อยากลองทำอะไรในช่วง 2 – 5 ปีนี้” “เราจำเป็นต้องอะไรบ้าง” ประมาณนี้ครับ เพื่อที่ว่า ตัวน้อง ๆ ผู้สมัครเอง และที่ปรึกษาอย่างพี่จะได้ช่วยกันระดมความคิด ประสบการณ์ และ พลังสมองเพื่อหาทางเลือกให้ตัวผู้สมัครครับ Continue reading

ทุนการศึกษา IELTS ของบริติช เคานซิล ปี 2555

04690020

ทุนการศึกษา IELTS ของ British Council ประจำปี 2554 เพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในปี 2555 จำนวนทั้งสิ้น 3 ทุน ทุนละ 100,000 บาท เปิดรับสมัครแล้วค่ะ

บริติช เคานซิล เปิดรับสมัครทุนการศึกษา IELTS ประจำปี 2554 สำหรับนักเรียนไทยที่กำลังวางแผนศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ฯลฯ) ทั้งในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี โดยจะมอบเงิน 100,000 บาทเป็นค่าเล่าเรียนให้แก่ผู้ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 3 คนภายในปี 2555

ทุน การศึกษาดังกล่าวจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 ถึง 31 พฤษภาคม 2555 โดยผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ในระหว่างวันที่ 18-30 มิถุนายน 2555 Continue reading

ทุนการศึกษา University of Glasgow Country Scholarships สำหรับคนไทย จำนวน 5 ทุน ทุนละ 5,000 ปอนด์

มหาวิทยาลัยกลาสโกวได้มอบทุนการศึกษา University of Glasgow Country Scholarships สำหรับ 10 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ประเทศละ 5 ทุน สำหรับศึกษาในระดับ Postgraduate เท่านั้น (ไม่รวม clinical courses) โดยผู้ได้รับทุนจะได้รับส่วนลดค่าเทอมเป็นจำนวน 5,000 ปอนด์ (ประมาณ 250,000 บาท)

คุณสมบัติ :เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี (equivalent of an upper second class honours degree.)

หมดเขตรับสมัคร :   30 เมษายน 2555 Continue reading

วันหยุดในช่วงเดือนธันวาคม – มกราคม 2555 แฮนด์ส ออน สำนักงานเชียงใหม่

แฮนด์ส ออน สำนักงานเชียงใหม่ ขอประกาศวันหยุดในช่วงเดือนธันวาคม 2554 – มกราคม 2555

10 – 12 ธันวาคม 2554 (วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ)

24 – 3 มกราคม 2555 (วันหยุดคริสต์มาสและปีใหม่)

โดยจะเปิดทำการตามปกติตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2555 Continue reading

ทุนการศึกษา Chevening 2555/2556 เพื่อศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศอังกฤษเปิดรับแล้ว

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ ทุนการศึกษา Chevening 2555/2556 เพื่อศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศอังกฤษเปิดรับแล้ว

ทุนการศึกษาชิฟนิ่งเป็นทุนการศึกษาของกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษซึ่งมีจุดประสงค์ในการสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศอังกฤษแก่ผู้นำและผู้ที่มีศักยภาพในการเป็นผู้นำในอนาคต เพื่อที่จะกลับมาทำงานเป็นประโยชน์แก่ประเทศไทยภายหลังสำเร็จการศึกษา ทุนการศึกษาชิฟนิ่งมีขึ้นเมื่อปี 2527 และได้รับการสนับสนุนทางการศึกษาในประเทศอังกฤษแก่คนไทยในหลากหลายสาขาอาชีพกว่า 400 ราย ในหลากหลายสาขาอาชีพ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม/สภาวะโลกร้อน การจัดการน้ำ การเงิน การพาณิชย์ รัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ โดยทุนการศึกษาจะครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ และตั๋วเครื่องบินไปกลับ Continue reading