แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – เปิดทำการตามปรกติ (29 กันยายน 2554)

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – เปิดทำการตามปรกติ (29 กันยายน 2554)

เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมลางส่นของตัวเมืองเชียงใหม่และอำเภอใกล้เคียง แต่สำนักงานของ แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ไม่รับผลกระทบ ทางบริษัทจึงพิจารณาเปิดทำการตามปรกติ (29 กันยายน 2554)

Hands On Chiang Mai – Open for Business as usual (29 September 2011)
Due to the recent flash flood of Chiang Mai City and its nearby district. Since the location of the office is unaffected, so we are open for business as normal.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s