แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – ผลโทเฟลแบบข้อสอบกระดาษ (Paper-Based TOEFL – PBT) ไม่สามารถใช้ขอวีซ่านักเรียนทั่วไป (Tier 4 General Student) ได้แล้ว

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – ผลโทเฟลแบบข้อสอบกระดาษ (Paper-Based TOEFL – PBT) ไม่สามารถใช้ขอวีซ่านักเรียนทั่วไป (Tier 4 General Student) ได้แล้ว 

จากการปรับปรุงข้อมูลล่าสุดของ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอังกฤษ (UKBA) เรื่องผลการสอบวัดระดับภาษาที่ยอมรับได้ ผลโทเฟลแบบข้อสอบกระดาษ (Paper-Based TOEFL – PBT)  ไม่สามารถใช้ขอวีซ่านักเรียน ทั่วไป (Tier 4 General Student) หรือวีซ่าที่อยู่ในระบบชั้น 1 2 และ 4 (Tier 1, 2 and 4) ได้อีกต่อไปเพราะไม่มีการทดสอบพูด จากเกณฑ์นี้ ทำให้ TOEIC ที่ไม่มีการทดสอบเขียน และพูดไม่สามารถใช้ได้เช่นกัน

อนึ่งถ้าสมัครเป็นวีซ่านักเรียนแบบท่องเที่ยว (Student Visitor Visa – SVV) ผลการสอบยังใช้ได้ครับ

อ้างอิง
http://www.vfs-uk-th.com/news.aspx 
New list of English language test providers to be mandatory from 18 May 2011
Information for providers of English lanugage courses and tests

เกณฑ์
Criteria for inclusion on the list of approved test providers

IMG_1001

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s