แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – คอร์สที่ปิดรับสมัครแล้ว (ล่าสุด 10 พ.ค.)

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่

คอร์สที่ปิดรับสมัครแล้ว (ล่าสุด 10 พ.ค.)

อ้างอิงข้อมูลจาก http://www.hands-on.co.th/news และจากอีเมล์ได้รับจากทางมหาวิทยาลัย

ปิดรับสมัครไปแล้ว

ที่ปิดเพิ่มจะเน้นเป็นสีแดงครับ

University of Southampton

MSc in River Science and River Management

Mres in River Science

MSc in Healthy Cities

Mres in Healthy Cities

MSc in Palaeoecology

Mres in Palaeoecology

University of Manchester

MSc Accounting and Finance

MSc Finance

MSc Quantitative Finance: Financial Engineering

MSc Quantitative Finance: Risk Management

University of Edinburgh

MSc Management

All English Courses

Cardiff University

8 week pre-sessional

11 week pre-sessional (almost full)

Queen Mary, University of London

MSc Marketing

MSc Accounting and Finance

University of Kent

MSc Finance

MSc Financial Services

MSc International Accounting & Finance

MSc Management Suites (ทุกคอร์สที่เริ่มต้นด้วย MSc Management)

Newcastle University

MA Human Resource Management (4048F) 

MA International Human Resource Management (4046F)

MSc International Marketing (5145F)

MSc International Economics & Finance (5118F)

MSc Finance & Financial Regulation (5162F)

MSc Quantitative Finance & Risk Management (5173F)

MSc Finance (5149F)

MSc Banking & Finance (5148F)

MA International Business Management (4047F)

MSc Finance

MSc Banking & Finance

MA International Business Management

ก่อนหน้านี้

University of East Anglia

MSc Brand Leadership

MSc Business Management

MSc International Accounting and Financial Management

MSc International Human Resource Management

MSc Marketing

MSc Strategic Information Systems

MSc Strategic Supply Chain Management

University of Glasgow

MAcc in International Accounting & Financial Management

M.Fin in International Finance

MSc Management with International Finance

ใกล้ปิดรับสมัคร

University of Exeter

MSc Accounting & Finance

MSc Finance & Investment

MSc International Management (12 Month Route)

University of Leicester

MSc in Accounting and Finance

MSc in Finance

MSc in Management

MSc in Management, Finance and Accounting

MSc in Marketing

Tate Modern Gallery

04690003

http://www.goldenhinde.com/

04690009

UK university Course close, คอร์สปิดรับสมัคร, เรียนต่อ อังกฤษ, เรียนต่อ สหราชอาณาจักร,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s