แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – ข้อมูลวีซ่าล่าสุด (20 เม.ย.)

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ ข้อมูลวีซ่าล่าสุด

***คำสงวนสิทธิ์ – เป็นการให้ข้อมูลพื้นฐานเท่านั้น ข้อมูลนี้ไม่เป็นที่สุด การนำเสนอข้อมูลนี้ไม่ก่อให้เกิดความรับชอบตามกฎหมาย ทางการดำเนินการ หรือ การเงินแต่อย่างใด

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ ไม่ได้ประกอบกิจการรับขอวีซ่า แต่อำนวยความสะดวกเรื่องการเตรียมตัวขอวีซ่า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษเท่านั้น***

เพราะในช่วงหลังมีการปรับปรุงเกณฑ์ และเอกสารของการสมัครวีซ่าอยู่เรื่อย เราจึงลองพยายามรวบรวมเอาไว้คร่าว ๆ ที่นี่ อย่างไรก็ตาม นี่เป็นคำแนะนำจากประสบการณ์วิชาชีพรวมกับการค้นคว้า ไม่ใช่ข้อมูลอย่างเป็นทางการจากทางสถานทูต หรือคำแนะนำอย่างเป็นทางการ    เป็นคำแนะนำโดยรวมสำหรับการเตรียมตัวเท่านั้น ผู้สมัครโปรดติดต่อที่ปรึกษาของท่านเพื่อรับข้อมูลและเตรียมตัวเป็นรายบุคคลไป

***คำสงวนสิทธิ์ – เป็นการให้ข้อมูลพื้นฐานเท่านั้น ข้อมูลนี้ไม่เป็นที่สุด การนำเสนอข้อมูลนี้ไม่ก่อให้เกิดความรับชอบตามกฎหมาย ทางการดำเนินการ หรือ การเงินแต่อย่างใด

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ ไม่ได้ประกอบกิจการรับขอวีซ่า แต่อำนวยความสะดวกเรื่องการเตรียมตัวขอวีซ่า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษเท่านั้น***

Tier 4 Adult Student

ค่าธรรมเนียม
13,260 บาท ทำเป็นเช็คธนาคาร หรือดราฟท์สั่งจ่าย British Embassy Bangkok

ใบสมัคร

VAF 9 ออนไลน์ (ทางอินเตอร์เน็ท)เท่านั้น http://www.visa4uk.fco.gov.uk/ คลิกเลือกประเภทให้ถูกด้วยนะครับ

ฟอร์มเพิ่มเติม

Appendix 8 เป็นกระดาษ คือ พิมพ์ออกมากรอกครับ หรือใครกรอกได้ใน PDF ก็กรอกได้ แต่ต้องพิมพ์ออกมาเซ็นอยู่ดีครับ
http://www.ukvisas.gov.uk/en/howtoapply/vafs

รูปถ่าย
กว้าง 35 มิลลิเมตร สูง 45 มิลลิเมตร ฉากหลังสีขาวหรือครีม ดูคำแนะนำเต็ม ๆ ที่ http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/applicationforms/ecaa/photo-guidance.pdf

Confirmation of acceptance for studies (CAS)

ต้องมีอายุไม่เกิน 180 วัน ระบุชื่อ-นามสกุล สะกดถูกต้อง วันเกิด เลขหนังสือเดินทาง และถ้าจ่ายค่าเล่าเรียน หรือมัดจำค่าเล่าเรียนแล้ว ควรระบุด้วย

IOM Certificate
ต้องมีอายุไม่เกิน 180 วันถึงวันที่เดินทางเข้าประเทศ

จดหมายจากธนาคาร

ต้องอายุไม่เกิน 30 วัน มีเงินอยู่ในบัญชีมาแล้วไม่น้อยกว่า 28 วัน ระบุชื่อเจ้าของบัญชีและเลขบัญชี และมีจำนวนเพียงพอ

อ้างอิง

Main List for Check Lists
http://www.ukvisas.gov.uk/en/howtoapply/vafs/vafsdocschecklist/

Tier 4 Adult Student Supporting Document Check List
http://www.ukvisas.gov.uk/resources/en/docs/1903073/supportdocstier4genstudent

UKBA Photo Guidance
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/applicationforms/ecaa/photo-guidance.pdf

UKBA Tier 4 Adult Student Main Page
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/studyingintheuk/adult-students/ 

Current Tier 4 Policy Guidance – Application from  21 April 2011 on.
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/applicationforms/pbs/Tier4migrantguidance-new.pdf 

Past Tier 4 Policy Guidance – Application submitted before 21 April 2011
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/applicationforms/pbs/Tier4migrantguidance-new.pdf

VFS Thailand – A UK Visa Application Centre
http://www.vfs-uk-th.com/
http://www.vfs-uk-th.com/tb.aspx

British Embassy, Thailland – Visa Section
http://ukinthailand.fco.gov.uk/en/visiting-uk/visas

IMG_1456

IMG_1509

Tag

วิซ่าอังกฤษ, วิซ่าสหราชอาณาจักร, วีซ่านักเรียน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s