แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – คอร์สที่ปิดรับสมัครแล้ว (ล่าสุด 8 เม.ย.)

คอร์สที่ปิดรับสมัครแล้ว (ล่าสุด 8 เม.ย.)

อ้างอิงข้อมูลจาก http://www.hands-on.co.th/news

ปิดรับสมัครไปแล้ว

University of East Anglia

MSc Brand Leadership
MSc Business Management
MSc International Accounting and Financial Management
MSc International Human Resource Management
MSc Marketing
MSc Strategic Information Systems
MSc Strategic Supply Chain Management

University of Glasgow

MAcc in International Accounting & Financial Management
M.Fin in International Finance
MSc Management with International Finance

ใกล้ปิดรับสมัคร

University of Exeter

MSc Accounting & Finance
MSc Finance & Investment
MSc International Management (12 Month Route)

University of Leicester ปิดวันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2554

MSc in Accounting and Finance
MSc in Finance
MSc in Management
MSc in Management, Finance and Accounting
MSc in Marketing

ป.ล. แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ ปิดทำการวันที่ 13 – 17 เมษายนครับ เนื่องในวันสงกรานต์ เพราะฉะนั้น Leicester สมัครได้วันอังคารที่ 12 นี้วันสุดท้ายครับ

04690027

London School of Economics and Political Sciences, University of London

04690004

Shakespeare’s Globe Theatre, South Bank, London

Tags

เรียนต่อต่างประเทศ, เรียนต่ออังกฤษ, เรียนต่อสหราชอาณาจักร,  สมัครเรียนต่อ, สมัครเรียน, ที่ปรึกษาการศึกษา, ปริญญาโทต่างประเทศ, Course closed, UK University


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s